PvdA behoudt Klijnsmamiddelen voor kinderen in armoede