10 juli 2016

PvdA stelt vragen over arbeidscontracten medewerkers zorg

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal taken in de zorg en ondersteuning van mensen. De PvdA vindt het belangrijk dat de mensen die werken in de organisaties die deze zorg leveren, onder goede contracten aan de slag kunnen. Omdat we signalen hebben gekregen dat mensen steeds onder jaarcontracten werken en geen vast contract krijgen, hebben we vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De overheid moet voor de inkoop van zorg werken met openbare aanbestedingen. Deze aanbestedingen moeten voldoen aan een groot aantal regels en voorwaarden. Eén van deze regels is dat het budget waarmee wordt gewerkt een vast arbeidscontract niet mag uitsluiten. De PvdA heeft het college gevraagd hoe hier rekening mee wordt gehouden. Ook willen we weten hoe het college stuurt en controleert op goed werkgeverschap bij de organisaties die de zorgtaken voor de gemeente uitvoeren.

U vindt onze brief met schriftelijke vragen hier: 07072016 Schriftelijke vragen aanbesteding HH en Wmo