07072016 Schriftelijke vragen aanbesteding HH en Wmo