19 juni 2016

PvdA stelt vragen over huisvesting De Weier

Ouders van leerlingen van basisschool de Weier maken zich zorgen. De kinderen krijgen het komend schooljaar les op verschillende locaties in de stad. Ouders en leerlingen vinden dat de locaties te ver van elkaar liggen en willen een betere oplossing. De PvdA fractie begrijpt de zorgen van de ouders en heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij een onbezorgde veilige basisschooltijd hoort niet alleen het schoolgebouw, maar ook de weg ernaar toe. Een aantal kinderen van basisschool de Weier moet in het nieuwe schooljaar naar een gebouw dat gelegen is aan de andere kant van de Kolthofsingel.

Almelo heeft te maken met een dalend aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd waardoor een aantal schoolgebouwen gaat sluiten. De PvdA fractie heeft er begrip voor dat schoolgebouwen sluiten om zo de kosten van onderwijshuisvesting te kunnen dekken. In dit geval is er echter geen sprake van krimp: basisschool de Weier is een uitzondering en heeft juist te maken met een groeiend aantal leerlingen. Dit zal zich naar alle waarschijnlijkheid doorzetten in de toekomst omdat een nieuwe wijk in aanbouw is (Indië) die vooral geliefd is bij gezinnen met jonge kinderen.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:
1.    Is het college zich ervan bewust dat de kinderen die naar de schoollocatie aan de Haghoeksweg gaan een oversteek moeten maken op de Kolthofsingel en dat de hersenontwikkeling van kinderen tot 12 jaar nog niet in staat is om snelheid van naderende auto’s in te schatten?
2.    Wat is de leerlingenprognose voor de Weier, waarin rekening is gehouden met de wijk in aanbouw Indië?
3.    Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter ruimtebehoefte er is voor het aantal leerlingen op de Weier en in die berekening de leerlingenprognose uit vraag 2 meenemen?
4.    Is het college het met ons eens dat wanneer basisschool de Weier in leerlingenaantal groeit, dit vraagt om een andere benadering dan bij onderwijskrimp?
5.    Welke mogelijkheden ziet het college om te komen tot toekomstbestendige oplossing voor basisschool de Weier?

De PvdA kijkt met belangstelling uit naar het antwoord.