29 maart 2017

PvdA stelt vragen over schulddienstverlening

De PvdA fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de ontwikkelingen rond schulddienstverlening. De fractie heeft signalen gekregen dat een traject om te komen tot nieuwe vormen van schulddienstverlening is vastgelopen en heeft hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

“Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit overleg is vastgelopen”, vertelt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt. Daarom hebben we het college gevraagd wat de status is van dit traject, welke partijen betrokken zijn en wat de rol van de gemeente is. Ook willen we weten hoe het overleg is vastgelopen en wat het college hieraan gaat doen.”

20170329 Vragen PvdA overleg schulddienstverlening