21 maart 2014

PvdA- stemmers: bedankt!

PvdA Almelo bedankt de kiezers die afgelopen woensdag hun vertrouwen gaven aan de PvdA in het stemhokje. We feliciteren alle partijen en hun kandidaat-raadsleden die donderdag beëdigd worden. Allemaal, winnaars en verliezers, want in de huidige tijd zonder zekerheden vooraf, begin je elke campagne gewoon met 0 en maak je de balans op als de stemuitslag bekend is.

Dat wij met de uitslag die ronduit teleurstellend is onszelf  ‘opnieuw moeten uitvinden’ is duidelijk, zowel als lokale PvdA-afdeling en als PvdA-fractie. Maar we zullen onze sociaal-democratische veren nooit afschudden. Het sociaal domein is onze zorg. Werk voor iedereen. Betaalbare zorg dichtbij. Beschutting voor hen die even niet mee kunnen komen.

In het naderende informatieproces zullen we ons meer dan bescheiden opstellen. Het is aan de winnaars om het voortouw te nemen, het CDA voorop als grootste partij. De PvdA loopt nooit weg voor haar verantwoordelijkheid, dus als we aan tafel uitgenodigd worden zullen we bezien of die verantwoordelijkheid een reële optie is. Reëel om een voor ons zichtbare sociaal-democratische bijdrage te leveren voor de inwoners van Almelo.

Onze nieuwe raadsfractie bestaande uit Anja Timmer, Jaap Stapel, Willem Loupatty en Fulya Uysal, is klaar voor een nieuwe raadsperiode waarin er hard gewerkt moet worden aan een sterker en socialer Almelo. We wensen hen alle succes toe!

We willen tot slot iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de campagne.