Door op 19 oktober 2014

PvdA wil proef gratis ov voor 65-plussers met minimuminkomen

In Amsterdam loopt een proef waarbij 65plussers met een minimuminkomen, buiten de spits, gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Deze proef blijkt een succes te zijn. Ook een idee voor Almelo? De PvdA-fractie vraagt het college naar de mogelijkheden!

De proef in Amsterdam is een succes; de mensen die hier gebruik van maken, hebben meer sociale contacten en gaan nu vaker de deur uit. Volgens een onderzoek van de gemeente Amsterdam zegt 85 procent van de ondervraagden beter in zijn vel te zitten.

Het gratis abonnement werd massaal aangevraagd en is een groot succes. Iedereen boven de 65 met een inkomen tot 15.112 euro per jaar (110 procent van het sociaal minimum), komt ervoor in aanmerking.
Het experiment is één van de middelen om vereenzaming onder ouderen te bestrijden en participatie te bevorderen.

Veel ouderen hebben het door de crisis extra zwaar. Ze hebben geen geld meer om bij hun vrienden of familie op bezoek te gaan. Dat zorgt voor veel eenzaamheid en isolement. Hiermee kunnen we hen een steuntje in de rug geven. Bovendien zijn veel bussen buiten de spits te leeg. Dit is een mooie manier om deze stoelen te vullen. Hopelijk zorgt dit ook nog eens voor minder autoverkeer, zodat de lucht schoner wordt.

De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bereid een dergelijke proef nader te onderzoeken (haalbaarheid, kosten etc) zodat we deze ook in Almelo en wellicht zelfs binnen de Regio kunnen starten?
  2. Zo ja, op welk termijn kunnen wij een concrete uitwerking verwachten?

Lieneke Bolhuis zal de vragen stellen tijdens het mondelinge vragenuur in de raadsvergadering van dinsdag 28 oktober.