7 augustus 2014

Rondgang partij-jubilarissen

Op 10 juli hebben Mieke Kuik en Hendry Bosch een begin gemaakt met het uitreiken van de spelden voor onze jubilarissen. Van de twaalf personen die traditioneel op 1 Mei in aanmerking kwamen had alleen de heer Beverdam zijn speld in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Herman Zwerink. Er was dus wat in te halen voor Mieke en Hendry!

“Wij zijn in de ochtenduren op bezoek geweest bij de heer Hendriksen aan de Berninklaan en zijn daar allerhartelijkst ontvangen. Mieke had voor alle mensen die we bezochten een cake meegenomen. De heer Hendriksen is 50 jaar lid van onze partij.

Daarna zijn we gegaan naar mevrouw Van der Gaast, echtgenote van onze oud fractievoorzitter Jelle van der Gaast. Ook zij is 50 jaar lid van de partij. Wij hebben voor alle jubilarissen een uur uitgetrokken en ook daar was de ontvangst erg hartelijk. Het ophalen van oude herinneringen was natuurlijk aan de orde van de dag.

Na de middag zijn we op bezoek geweest bij mevrouw Schaap – Flemming, in De Koppel. Zij is 65 jaar lid van onze partij. Wij werden ontvangen door mevrouw Schaap en haar dochter. In het kader van haar persoonlijke welzijn gaf zij aan vaker door vrijwilligers gehaald en gebracht te willen worden voor een wandelingetje. Mieke gaat bekijken wat wij als afdeling Almelo voor haar kunnen betekenen.

Daarna heeft Hendry Bosch Bosch zich met speld gemeld bij de heer Eshuis voor het 25 jarig lidmaatschap van de PvdA, bij het verzorgingshuis de Hofkamp.

Binnenkort worden de heren Moelard en Ent en mevrouw Lentz als jubilaris verrast met een bezoek.”

[Door Hendry Bosch]

IMG_1717 IMG_1719 IMG_1714 IMG_1715 IMG_1716 IMG_1712 IMG_1713 IMG_1711 IMG_1710