17 juli 2017

Ruud Borgman: afscheid van een betrokken raadslid

“Ik ga voor een stad waar mensen zich betrokken bij voelen, zichzelf in herkennen en dus thuisvoelen.” Dat was het streven van Ruud Borgman. Van 2004 tot 2014 zat hij (met een korte onderbreking) in de raad voor de PvdA Almelo. Op 15 juli 2017 is hij overleden.

Ruud was een raadslid met het hart op de tong. Hij was duidelijk en direct; je wist wat je aan hem had. Als raadslid had hij onder meer wonen in portefeuille. Toen het college voorstelde de rioolheffing voortaan op te leggen aan de eigenaren van een woning in plaats van de gebruikers, wist Ruud wat dat betekende: huurders met een laag inkomen konden dan niet langer kwijtschelding van de rioolheffing aanvragen bij de gemeente. De rekening kwam bij de woningcorporatie, die het zou doorberekenen aan de huurder en kwijtschelding zou niet langer mogelijk zijn. Ruud zette zich met succes in om dit te veranderen en heeft daarmee veel betekend voor de Almelose minima.

In de fractie was Ruud een fijne collega. Hij bereidde zich goed voor, wist waar hij het over had, en stond voor zijn zaak. Hij had ook aandacht voor de persoonlijke verhoudingen, zorgde voor wat lekkers te eten en te drinken in de fractiekamer. Na afloop van de raadsvergadering ging hij vaak mee voor de nabeschouwing in het café. Daar bespraken we openhartig met een aantal collega’s uit verschillende fracties de lokale politiek en alles wat ons nog meer aan het hart ging. Soms fel, vaak met een lach, maar altijd onder de afspraak dat wat daar besproken bleef, niet naar buiten kwam.

In 2012 vertelde Ruud dat hij ziek was. Er volgde een zware tijd van behandelingen en uiteindelijk herstel. Hij leek de ziekte achter zich gelaten te hebben en ging weer aan het werk. De tegenslag was dan ook groot toen de kanker toch weer terug kwam. Ruud ging er op zijn Ruuds mee om. Met een lach en met een drive. Hij regelde zijn zaken voor als hij er niet meer was. Sprak er openhartig over en maakte er het beste van. En hoewel we wisten dat het definitieve afscheid een keer moest komen, wist hij het nog een hele tijd uit te stellen. In die tijd dook hij nog vaak op bij bijeenkomsten van de PvdA. Hij was wat milder geworden, hield wat vaker zijn mond. Wat bleef was zijn eigenzinnigheid. Ruud vond altijd overal iets van. Hij was nog steeds volop betrokken bij Almelo en de lokale politiek.

We zullen Ruud herinneren als een betrokken raadslid, met het hart op de goede plek. De PvdA Almelo is hem dankbaar voor wat hij voor de stad en de partij heeft hem gedaan. We gaan hem missen.