Schriftelijke vragen over Nashville-verklaring

9 januari 2019

De fracties van LA, GL, SP en PvdA hebben met ontzetting kennis genomen van de ondertekening van de vertaalde Nashville-verklaring door orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici in Nederland. Er is inmiddels een storm van kritiek en verontwaardiging losgekomen uit alle hoeken en gaten van de samenleving. Wat onze fracties betreft niet ten onrechte. Dit anti-homopamflet is een ontkenning van het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden LHBTI-ers. Het pamflet is een stap terug in de tijd en doet bij ons de zorg groeien over wat het effect zal zijn op/in de samenleving, en op het gedrag en welzijn van mensen. Dat seksualiteit een vrije keuze zou moeten zijn, dat mensen hun geaardheid niet hoeven verbergen of afzweren, komt onder druk te staan.
Ook in Almelo zijn orthodox-protestanten actief. Het kan wat onze fracties niet zo zijn dat er in het Almelose publieke domein vertegenwoordigers van orthodox-protestantse kerken/organisaties, hun leden of bezoekers oproepen tot het discrimineren van LHBTI-ers. Uiteraard geldt dit in brede zin voor religieuze organisaties.
Voor onze fracties geldt heel krachtig: iedereen is gelijk. Wij gaan er vanuit dat dit ook geldt voor het stadsbestuur. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Schriftelijke vragen Nashville-verklaring (8 januari 2018)