20 februari 2014

Symposium Ouderenbeleid met Otwin van Dijk

De Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA houdt op 3 maart haar jaarlijkse symposium. Het thema is: Van verzorgingsstaat naar meer zelfredzaamheid, Hoe pakken we dit aan?

Het in stand houden van de verzorgingsstaat wordt als onbetaalbaar geacht. Daardoor wordt er stevig bezuinigd. Er staan ons vele veranderingen in de zorg voor  jonge en oudere burgers te wachten. De verzorgingsstaat zal worden omgevormd naar een participatiesamenleving, waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. De gemeenten krijgen een zeer belangrijke rol om dit te realiseren. Willen wij dat als burgers wel? En wat betekent het voor ouderen en mensen met lichamelijke, geestelijke en/of verstandelijke beperkingen die het zonder hulp en ondersteuning niet redden? Er doemen vele onzekerheden op.

Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zal zijn visie op al deze veranderingen geven. René de Vent, wethouder in de gemeente Hardenberg zal hierna zijn zienswijze geven vanuit de directe plaatselijke politieke praktijk.  Na de pauze zal er een forumdiscussie plaatsvinden. De middag zal worden geleid door dagvoorzitter Jan Kristen, voormalig gedeputeerde. Naast de sprekers zal ook Mieke Kuik, wethouder in de gemeente Almelo, in het forum plaatsnemen.       

Hoewel de werkgroep Ouderenbeleid vanuit de PvdA dit symposium organiseert,  zijn zoals ieder jaar belangstellende burgers zeer welkom. Alle vragen kunnen worden gesteld.

Het symposium wordt gehouden op 3 maart a.s. in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, te Nijverdal.  Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. De zaal is open vanaf 12.30 uur. Wanneer u van plan bent te komen, bij voorkeur even opgeven bij de secretaris. Wilt u vooraf gratis van een eenvoudige lunch genieten, dan kunt u zich daarvoor opgeven bij secr. Corrie Vos, tel 053- 4787431 of via de mail cvosij@planet.nl

Tot ziens op het symposium!

Bert Kuiper