13 mei 2016

Terugblik ALV PvdA Almelo

De PvdA Almelo kon donderdagavond 12 mei kennis maken met beoogd wethouder Jos Pierey. Tijdens de Algemene Ledenvergadering deed de Benoemingsadviescommissie verslag van haar werkzaamheden en is kandidaat wethouder Jos Pierey gepresenteerd.

Nico Dam, voorzitter van de Benoemingsadviescommissie, gaf uitleg over het proces om tot de voordracht te komen. De commissie had als opdracht de beste kandidaat te selecteren die op voordracht van de fractie op korte termijn Anja Timmer kan opvolgen in het college van Almelo. Hierbij is gekozen voor een openbare procedure waarbij alle leden van de PvdA in Overijssel rechtstreeks per mail zijn benaderd met de vacature. De leden van de PvdA hebben hier in de ALV van 7 april 2016 mee ingestemd en hebben de Benoemingsadviescommissie het mandaat gegeven hiermee aan de slag te gaan.

In totaal zijn 15 brieven binnen gekomen bij de Benoemingsadviescommissie. Op basis van zeven selectiecriteria zijn vijf kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken zijn door de commissie zorgvuldig voorbereid. Tijdens de gesprekken is gewerkt met acht beoordelingscriteria die vooraf zijn vastgesteld. Na afloop van de gesprekken concludeerde de commissie unaniem dat Jos Pierey het geschetste profiel het dichtst benadert.

Uiteraard was er ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit de leden. Eén lid gaf aan dat hij moeite had met het feit dat er een kandidaat van buiten Almelo wordt voorgedragen. Volgens hem wordt hiermee een wens van een deel van de leden genegeerd.

Twee leden gaven aan dat niet gesproken moet worden over de kandidaten: de ledenvergadering toetst het proces en niet de kandidaten. Dit zou niet juist zijn richting de personen die hebben gesolliciteerd. Nico Dam bevestigde dit: hij spreekt niet over de afgevallen kandidaten, deze mensen mogen rekenen op de geheimhouding van de commissie. Voorzitter Herman Zwerink heeft Nico Dam namens de leden bedankt voor zijn werk als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie.

Vervolgens was het aan de beoogd wethouder om zich voor te stellen aan de leden. Jos Pierey legde de link tussen Heerlen, waar hij is opgegroeid, en Almelo. Beide steden kenden een florerende tijd, maar moesten afscheid nemen van belangrijke werkgevers; Heerlen van de mijnen en Almelo van de textielindustrie. Dat verdriet van Heerlen herkende Jos in Almelo en drijft hem ook hier aan de slag te gaan voor mensen die het in het leven niet mee zit. Hoewel hij niet in Almelo komt wonen, gaf hij aan op zoek te gaan naar de haarvaten van de stad door er veel te zijn, tussen de mensen. De ALV heeft hem met applaus ontvangen en wenst hem veel succes in Almelo.