Door Privé: Marjolein Wessels op 30 september 2015

Twentse toekomst voor vluchtelingen vraagt warm hart en koel hoofd

Een heftig debat met een bijzondere ontknoping. De motie over de Twentse samenwerking rond de lange termijn opvang van vluchtelingen bleef in ieder geval niet onbesproken. De motie is aangenomen met een krappe meerderheid, al waagden enkelen dat te betwijfelen.

Voor ons staat voorop dat we mensen willen opvangen die moeten vluchten voor oorlog en vervolging. We zien dat de nood nu hoog is. Er wordt nu heel hard gewerkt aan de crisisopvang; er worden overal in het land sporthallen gevuld met veldbedden en dekens ingezameld. Dat is mooi, maar wij willen ook kijken wat er gebeurt als de veldbedden zijn opgeklapt. Een deel van de vluchtelingen gaat misschien terug naar het land van herkomst, maar een deel van de mensen zal hier blijven. Dat gaat effect hebben op onze samenleving. Het biedt kansen, want er komen jonge mensen bij, met talent, ambitie en ideeën. Maar we zien ook de risico’s die het met zich mee brengt; wat doen we met huisvesting, onderwijs, wat betekent dit voor onze jeugdhulp of uitkeringen? Over die kansen en vraagstukken willen we nu al gaan nadenken. Met een warm hart en een koel hoofd, zoals vice-premier Lodewijk Asscher zo mooi zei. Daarom hebben wij deze motie ingediend, samen met de ChristenUnie, SP, Lokaal Almelo Samen en Leefbaar Almelo:def motie samenwerking toekomst vluchtelingen

Lange termijn
Helaas zagen we in de raad dat niet alle partijen al zo ver vooruit willen kijken. ‘Laten we toch nog afwachten, we zien wel wat er gebeurt’, en ‘we doen als Almelo al zo veel’. Wethouder Irene ten Seldam vond de motie niet nodig omdat er al veel gebeurde en Almelo al genoeg verantwoordelijkheid nam. Ook wilde ze met andere partijen in gesprek hierover en niet alleen met Twentse gemeenten.
Nou vinden wij samenwerking altijd een goed idee en dat houdt deze motie ook op geen enkele manier tegen. En nee, we weten nog niet precies wat er op ons afkomt, en ja, we doen als Almelo al heel veel. Maar met deze motie willen we vooral in Twents verband kijken wat we met de lange termijn gaan doen. Want als je het goed wilt aanpakken, moet je niet ophouden bij je eigen gemeentegrens, maar moet je samen de schouders eronder zetten. Samen kijken wat nodig is om deze mensen in Twente een goed thuis te gaan bieden. Dat betekent misschien helemaal niet dat Almelo veel meer moet gaan doen, of dat we alles al moeten weten. Dat betekent simpelweg dat we de kop niet in het zand steken, maar samen gaan doen wat nodig is.

Stemming
En dan de stemming: uit het debat bleek al dat het spannend zou worden of de motie het zou halen. Om meer steun te krijgen is de formulering nog iets ruimer gemaakt, maar het uitgangspunt blijft om samen in Twente hiermee aan de slag te gaan. Het bleek inderdaad kantje boord; 18 stemmen voor en 16 tegen. Tot de grote schrik van Ugur Cete van de Lijst Cete. Hij was tegen, maar had per ongeluk voor gestemd. Er volgde een rommelige discussie, waarin de VVD de wethouder voorstelde de motie maar naast zich neer te leggen. Zo werkt het natuurlijk niet. Het was een geldige stemming en daarmee is de motie aangenomen. Jammer voor de heer Cete, maar het is niet anders.

Wij gaan er daarmee vanuit dat de wethouder hiermee aan de slag gaat. We zullen haar hier volop in steunen en wensen haar daarbij een warm hart en een koel hoofd toe.

Privé: Marjolein Wessels

Privé: Marjolein Wessels

Functie: Fractievoorzitter Portefeuille: Publiekszaken, Facilitaire zaken, Welzijn, Cultuur, Integratie, Vluchtelingen, Wmo, Onderwijs, Educatie Wijken: Aadorp, Bornerbroek, Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland E-mail: marjolein.wessels@gmail.com Marjolein is tekstschrijver voor haar bureau MW Tekst.  

Meer over Privé: Marjolein Wessels