Door op 19 februari 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op 5 maart a.s. organiseert het bestuur voor een Algemene Ledenvergadering. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom, vanaf 20.00 uur in wijkcentrum De Schöppe.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Bestuursmutaties. Het bestuur stelt voor het bestuurslid Han Meyerink te benoemen tot secretaris. Waarnemend secretaris Michael Reuvekamp blijft lid van het bestuur. Wij nemen afscheid van ons bestuurslid Hennie Nijhuis.
 5. Pauze 
 6. Financieel jaarverslag en begroting 2014. Deze stukken zijn ter vergadering beschikbaar. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Werkplan 2014. Dit document vindt u hier: Werkplan 2014 PvdA Almelo
 8. Nieuws uit de fractie
 9. Nieuws over de verkiezingscampagne
 10. Congresverslag
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Henk Stapper, Voorzitter Bestuur