20 mei 2016

Verklaring PvdA Almelo

De afgelopen periode is moeilijk geweest voor de PvdA Almelo. Fractie en bestuur hebben intensieve gesprekken gevoerd om de rijen te sluiten en unanieme steun te krijgen voor de wethouderskandidaat van onze partij, onze fractie en onze leden: Jos Pierey. Helaas is het niet gelukt hierin tot unanimiteit in de fractie te komen. De fractievoorzitter heeft nagelaten de kandidatuur van Jos Pierey te ondersteunen. Zo lukte het niet om met een gemeenschappelijk antwoord te komen op de voordracht van LAS. De fractie heeft tot onze grote spijt als gevolg daarvan het vertrouwen in de fractievoorzitter opgezegd. Jaap Stapel neemt voorlopig als vice fractievoorzitter de taken over.

We betreuren het ten zeerste dat het op deze manier is gelopen.