12 september 2017

Waar zijn de Klijnsmamiddelen gebleven?

Tijdens de raadsvergadering van 12 september vraagt de PvdAfractie aandacht voor de besteding van de Klijnsmamiddelen in 2017. Dit is extra geld voor het bestrijden van armoede onder kinderen, maar het is onduidelijk waar dit geld in Almelo aan wordt besteed.

Alle gemeenten krijgen van het rijk geld voor kinderen in armoede: de Klijnsmamiddelen. Dit geld kunnen gemeenten gebruiken voor allerlei zaken waardoor kinderen mee kunnen doen in de samenleving, ook als er thuis niet veel geld is. Belangrijk, want dit komt in Almelo helaas maar al teveel voor. Het college van burgemeester en wethouders wilde dit geld gebruiken om de tekorten in het armoedebeleid aan te vullen, maar daar is het niet voor bedoeld. Het is extra geld, voor extra maatregelen.

We hebben er bij de Perspectiefnota voor kunnen zorgen dat het geld ook echt naar arme kinderen gaat vanaf 2018, maar het is nog onduidelijk waar het geld van 2017 is gebleven. Er kwam ruim vijf ton naar de gemeente, maar de wethouder zegt dat hij 75.000 euro gaat inzetten. Raadslid Marjolein Wessels vraagt de wethouder vanavond in de raadsvergadering waar het ontbrekende geld is gebleven. We hopen zo te bereiken dat het geld alsnog beschikbaar komt voor de doelgroep.

U vindt de vragen hier: 20170912 Mondelinge vragen Klijnsma middelen