3 juli 2013

Winst voor de Riet en de PvdA

Bij de behandeling van de voorjaarsnota van dinsdag 2 juli heeft de PvdA een motie ingediend om het dienstencentrum de Riet open te houden. Helemaal als een verrassing kwam de uitslag niet toen in de vroege avond, voorzitter Jaap Stapel aankondigde dat de motie van de PvdA met 19 tegen 16 stemmen was aangenomen. Een grote groep ouderen en kwetsbaren in onze samenleving kan nu gebruik blijven maken na dit structureel genomen besluit. Hun tweede huis, waar jaarlijks 23.000 mensen over de drempel stappen blijft behouden.

De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen maanden fantastisch werk verricht. Al in een vroeg stadium kondigde fractie voorzitter Luc Schuur aan dat zijn partij helemaal  achter de plannen van het actiecomité, onder aanvoering van oud PvdA voorzitter Hendry Bosch , zou gaan staan en zelfs overwoog om met een motie te komen die ervoor moest zorgen dat de doelstelling van het actiecomité gehaald zou worden. Die plannen werden steeds concreter waarbij de PvdA zijn nek heeft uitgestoken voor een oudere en kwetsbare groep mensen in de Riet.

Samen met de SP, Christen Unie, Leefbaar Almelo, de PVA, Groen Links, lijst Jan Hammink, ALA en lijst Cete werd het PvdA voorstel in stemming gebracht. In de wetenschap welke partijen op voorhand al deze motie zouden steunen kon het niet meer misgaan.

Het CDA en de VVD stemden beiden volledig tegen terwijl, op Mevrouw Dikmen na, ook D’66 tegenstemde. Lijst Kamphuis wilde voor stemmen maar drukte op het juiste moment op de verkeerde knop (later bood Kamphuis daarvoor zijn excuses aan).

Wij als actiecomité zijn dan ook erg blij en erkentelijk voor wat de PvdA fractie voor ons gedaan heeft. Zonder uw hulp was dit resultaat ongetwijfeld niet tot stand gekomen. Ook de PVA heeft zijn steentje bijgedragen. De hulp van de PvdA zal zeker meehelpen om de partij de grootste van Almelo te laten zijn komend voorjaar als er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. De Riet is immers een PvdA bolwerk!

Het actiecomité Tegen sluiting Dienstencentrum de Riet bedankt een ieder die heeft meegeholpen aan dit grote succes. Fractieleden, fractievoorzitter Luc Schuur met wie we telkens een erg goed contact hebben onderhouden, bestuur en leden. Enorm goed dat jullie dat voor ons hebben gedaan. Bedankt.

 

Hendry Bosch,

coördinator actiegroep Tegen Sluiting Dienstencentrum de Riet.

riet3195-64[1]