21 februari 2016

Zorgen rond de Titus Brandsmahof

De zorg die in het Almelose woonzorgcentrum Titus Brandsmahof wordt geboden, leidt tot risico’s op schade voor de gezondheid voor cliënten, zo blijkt uit een rapport van de Inspectiegezondheidszorg. De fractie van de PvdA maakt zich hier zorgen over en heeft het college vragen gesteld.

Het beeld dat in het rapport wordt geschetst is zorgwekkend: de veiligheid is niet op orde; de inspectie trof bijvoorbeeld medicatie in een niet afgesloten koelkast, tussen de etenswaren. Medewerkers hebben onvoldoende kennis op thema’s als omgang met dementie en het herkennen van dementieverschijnselen. Het niveau per team is sterk verschillend. Protocollen en werkafspraken worden onvoldoende nageleefd; soms door praktische belemmeringen zoals tijd, soms doordat de medewerker ze niet kent of er het nut niet van in ziet.

Het medicatieoverzicht per cliënt is niet op orde; de inspectie constateerde dat medicatie werd gegeven terwijl voorschrift hiervan door de arts was beëindigd in verband met een kuur. Ook op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen constateert de inspectie dat het niet goed gaat. De reden van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is niet terug te vinden, ook de toestemming van een vertegenwoordiger van de bewoner ontbreekt.

In de Titus Brandsmahof wonen kwetsbare inwoners van onze gemeente. We gaan ervan uit dat het personeel zich hier met alle liefde voor inzet, maar door dit rapport maken we ons wel zorgen of deze inzet het gewenste resultaat heeft. We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u op de hoogte van het rapport van de Inspectiegezondheidszorg?
2. Heeft Carint Reggeland, waar de Titus Brandsmahof onder valt, hierover contact met u gezocht?
3. Wat betekent dit rapport voor de bewoners van de Titus Brandsmahof?
4. Hoe gaat u er met Carint Reggeland voor zorgen dat de zorg in de Titus Brandsmahof zo snel mogelijk verbetert?