Onderwijs terug naar de professional

Ondanks de bezuinigingen, wordt er ook fors geïnvesteerd: in het onderwijs. Het onderwijs gaat terug naar de werkvloer. De leerling en de docent staan centraal. Dit kabinet houdt het beroep van leraar aantrekkelijk. Meer tijd en geld voor scholing. Minder flexibele contracten en 3000 extra banen voor jonge leraren in 2014. Kwaliteit van het onderwijs staat voorop. We dringen de administratieve rompslomp terug, creëren meer zeggenschap voor ouders en onderwijspersoneel en zorgen voor voldoende stageplaatsen voor jongeren.

–          Minister Bussemaker trekt 80 miljoen euro uit om beginnen leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Het geld gaat naar initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk.

–          Meer vakmanschap in het onderwijs. Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden. Minister Bussemaker realiseert meer aandacht voor talentontwikkeling in het beroepsonderwijs en meer waardering van ambachtelijke vaardigheden.

–          Minister Bussemaker pakt de uitval tijdens de overstap van VMBO naar MBO aan.

–          Tanja Jadnanansing heeft een initiatiefwet ingediend om stageplaatsen voor jongeren te garanderen.