Raadsleden

Arjan de Vries

Arjan de Vries

Fractievoorzitter

* Zorg / Wmo, jeugdzorg en preventie * Ruimtelijke ordening / wonen, vastgoed, grondbedrijf, plattelandsontwikkeling * Duurzaamheid * Veiligheid * Gemeentelijk apparaat/werkgeverschap * Kunst en cultuur + Lid van het Presidium + Plaatsvervangend lid Twenteraad Presidium + Lid van de Euregio-raad
Jorien Geerdink

Jorien Geerdink

Raadslid

* Onderwijs * Economie en participatie (incl vrijwilligerswerk) * Financien / P&C, bedrijfsvoering, belastingen * Wijken * Binnenstad * Kunst en cultuur + Lid commissie Planning en Control