Respect en Recht voor ieder mens

Mensenrechten zijn een hoeksteen van het Nederlandse Buitenlandse beleid. Waar het met de mensenrechten goed gaat, hebben rechtsstaat en democratie meer kans. Dit kabinet kiest als prioriteiten: de bescherming van mensenrechtenverdedigers, het opkomen voor gelijke rechte van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders en het op komen voor gelijke rechten voor vrouwen. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het buitenland. Dit kabinet heeft een overeenkomst getekend die de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh moet verbeteren. Het kabinet maakt hiermee een trendbreuk met vorige kabinetten: via de combinatie van handel en hulp werken we aan ontwikkelingssamenwerking in een modern jasje. Tenslotte staat dit kabinet weer met het gezicht naar Europa: alleen in een sterk en welvarend Europa kan Nederland een sterk en welvarend land blijven. Ook dit is een breuk met de afgelopen jaren.