Archief Roos van de Maand

Archief Roos van de Maand

Elke maand reikt de PvdA Almelo De Roos van de maand uit. Dit om bijzondere verdiensten te belonen. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende “Rozen van de Maand” die door de PvdA sinds oktober 1993 zijn uitgereikt.

Jaar 2011

 • 199. De vrijwilligers van Huttenland krijgen de Roos van de Maand september van de fractie van de PvdA Almelo. Meer dan tien jaar bestaat Huttenland in het kader van de Zomerwijkweken. Sinds vijf jaar is de coördinatie in handen van de Almelose organisatie Scoop. Honderden kinderen timmeren er aan het eind van de zomervakantie naar hartenlust op los. Het resultaat is een compleet dorpje van door de kinderen zelf gebouwde hutten, waaromheen van alles en nog wat wordt georganiseerd. Samen lekker bezig zijn in de open lucht is het uitgangspunt. Het is voor veel kinderen het alternatief voor op vakantie gaan. Na een week van bouwen en spelen wordt aan het eind alle hout waarmee de hutten waren gebouwd op één hoop gegooid en gaat de fik erin. Zonder de hulp van vrijwilligers is de organisatie van dit grote zomerspektakel onmogelijk te realiseren. Daarom gaat De Roos van de Maand september naar deze grote groep. Op verzoek van de fractie reikte wethouder Theo Schouten de Roos uit. Hij gaf hem symbolisch aan Yolanda Telgenhof, één van de velen. Ze waren niet allemaal present voor de foto en de groep is te groot om alle namen te noemen. Ilona Kappert is één van de jongste vrijwilligers. Zij nam het stokje, nadat ze zelf jarenlang als kind mee bouwde, over van haar moeder als vrijwilligster. Jacco Finke is de professionele coördinator namens Scoop.
  • 198. De Roos van de Maand juni van de PvdA fractie Almelo is voor de organisatoren van het Almelo Futsal Tournament. Het is een groot sportevenement met als doel alle Almelose voetbalclubs bijeen te brengen en waarbij verbroedering centraal staat. Daarnaast wordt geld ingezameld voor drie doelen: eten en drinken, kleding en onderdak bieden aan mensen die dat nodig hebben en zelf niet goed kunnen betalen. Daarom werd als doelen gekozen: Stichting Ezra Foundation, Voedselbank Almelo, Daklozenproject en Arise & Shine. Het toernooi kende een bijzonder sportief verloop en het totale bedrag dat werd binnengehaald voor genoemde doelen bedroeg 5144 euro.
  • 197. ‘IJsmeester’ Piet Talamini krijgt deze keer de Roos van de Maand van de PvdA Almelo. Jaap Stapel overhandigde De Roos afgelopen week aan de zoon van de oprichter Vittore. Talamini is een niet meer weg te denken naam in Almelo, die een bijzonder gezicht geeft aan velen, die graag van een bijzonder ijsje komen smullen. Er zijn mensen, die er speciaal voor naar Almelo komen. Vittore Talamini begon deze maand zeventig jaar geleden met de zaak. Op het moment dat hij zich met zijn gezin in Almelo vestigde was Piet zeven jaar. Piet vormde voor de huidige generatie jarenlang het gezicht van de ijszaak. Thans wordt het bedrijf gerund door zijn zoon Giancarlo, die al weer achttien jaar in de zaak staat.Nazan Kirkagac reikte namens de fractie de Roos uit.
  • 196. De Roos van de Maand april van de PvdA fractie Almelo werd afgelopen week uitgerijkt door Marjolein Wessels aan de organisatoren van MAFF. MAFF staat voor Media Art Flow Festival. Mediakunst is kunst die gemaakt wordt met elektronische middelen: zoals een schilder een penseel gebruikt, zo gebruikt de mediakunstenaar een computer. Het is een kunstvorm waarbij techniek en cultuur elkaar aanraken en beproeven. Dit jaar houdt MAFF voor de vijfde keer diverse activiteiten in Almelo en omgeving. Het MAFF festival wordt georganiseerd door de Stichting Nieuwe Twentse Kunst, bestaande uit een team van zeer gedreven kunstenaars en professionals. Het Media Art Flow Festival is een mediakunstfestival in Almelo dat deze vorm van kunst wil promoten in de stad en de provincie Overijssel, maar daarnaast ook internationale samenwerkingsverbanden aangaat met Duitsland. Menno Oudekerk nam de Roos namens MAFF in ontvangst geflankeerd door collega Marijn Knippers met op de arm zijn zoontje Jasper.
  • 195. De Roos van de Maand maart van de PvdA fractie Almelo voor Gerard Haverkort uitgereikt in de sfeer van de aanleiding: in dicht.

Een mijlpaal in Almelo’s historie;

ooit door Willem Wilmink neergezet,

die inspiratie bracht en heel erg lang mag duren.

Ook ik werd vanaf het allereerste uur besmet.

Ze keek me aan;

‘k zag felheid in d’r ogen.

Een felle blik, van keer op keer op keer

bedrogen.

Ik zocht een woord.

Slechts één om haar te winnen.

Ik dacht, ik dacht en dacht,

maar tevergeefs, er schoot mij niets te binnen.

Willem en Gerard brachten vijftien jaar victorie

met ieder jaar een nieuw begin.

Dus ieder jaar een nieuwe story

verpakt in fraaie dichterszin.

Na vijftien jaar pakt hij zijn biezen;

Haverkort houdt er mee op.

Hij laat een gat na, een bewuste;

draait een traditie op z’n kop.

Maar Gerard kan het niet zómaar laten.

Hij formuleert zowaar een diepe zin:

daanknsweerd Gerard voor nieuwe inspiratie:

in ieder einde schuilt een nieuw begin.

Symbolisch mag ik dit ter einde illustreren,

met Roos der Maand in linkerhand.

Recht uit het rooie hart gegeven

als teken van hechte dichterlijke vriendschapsband.

(Almelo, zondag 13 maart 2011. Namens de PvdA Almelo, Jan Hammink)

 • 194. De PvdA geeft dik keer een bijzondere slinger aan De Roos van de Maand door hem aan De Slinger te geven. Initiatiefneemster Birgit Muijsenberg van dit vrijwilligersproject kreeg De Roos van februari uit handen van Jaap Stapel. Dat gebeurde voorafgaande aan de officiële opening van het onderkomen aan de Wierdensestraat 43 door wethouder Mieke Kuik-Verweg.
 • De Slinger is een beweging die maatschappelijke betrokkenheid in Nederland en nu dus met een vestiging ook in Almelo concreet handen en voeten geeft. Het is een onafhankelijke organisatie die bedrijven en maatschappelijke instanties aan elkaar verbindt als zij elkaar nodig hebben. Als intermediair zorgt De Slinger ervoor dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen gekoppeld worden aan instanties die hulp nodig hebben. De Slinger fungeert als brug tussen vraag en aanbod en brengt partijen bijeen om tot een match te komen. Daarnaast richt De Slinger zich op ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en het promoten van projecten die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo brengen de vrijwilligers van de zogenaamde De Slinger Kids kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs in actie voor de maatschappij: zij gaan samen met hun leerkracht iets betekenen voor de directe omgeving. Bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het bejaardenhuis om de hoek, het park schoon prikken of zingen met of voor mensen met een verstandelijke beperking die in de buurt wonen.
 • 193. Het Almelose verzorgingshuis De Hofkamp werd door een onderzoek van de Volkskrant aangewezen als het beste verzorgingshuis van Nederland. Een zeer opmerkelijk feit, vooral als men ziet op welke criteria de Almelose vestiging met voorsprong eruit kwam. Daar zijn alle medewerkers van De Hofkamp terecht ontzettend trots op en alle bewoners heel blij mee. Het is een prestatie, die je alleen kunt bereiken door de juiste zorg te geven aan de bewoners, die zijzelf als zeer passend ervaren. Voor de fractie van de PvdA was er dit keer dan ook niet veel discussie nodig: de Roos van januari 2011 gaat naar De Hofkamp, die behoort tot ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente. Nazan Kirkagac mocht de Roos namens haar fractie uitdelen aan locatiemanager Ans Haarhuis.

Jaar 2010

 • 192. Nolda Schepers, de coördinator vanaf het eerste uur van De Boodschappenmand, krijgt de Roos van Maand december. Namens de fractie van de PvdA Almelo reikte Luc Schuur haar deze Roos uit. De Boodschappenmand bestaat inmiddels net zolang als de Roos van de Maand: zeventien jaar. Al die jaren zet de stichting zich in voor gezinnen in Almelo, die in armoede leven. Door de jaren heen waren tientallen vrijwilligers actief om mensen met voedingsproducten en materiële steun in hun acute armoede bij te staan: door dik en dun, door weer en wind. Nolda wordt op dit moment gesteund door een groep van ruim tien vrijwilligers.
 • 191. Vijftig jaar bestaat de damesgroep: het Almelose huisvrouwenorkest De Muzikale Keuken. Het begon ooit als een vrouwelijke delegatie van Concordia in de vorm van ‘laten we eens iets aparts doen’. Nou dat werd het. Al die jaren bleven de dames muziek maken op potten en pannen, waarbij ook werd gezongen. En dat doen ze zeer verdienstelijke en vooral ook onderscheidend met een geheel eigen gezicht. De samenstelling van de groep veranderde door de jaren heen. Velen overleden of stopten om andere redenen. Feit is dat Bert Kuijer zich al 35 jaar ‘haan’ in een ‘kippenhok’ mag voelen als gerespecteerd dirigent. Hij is tevens verantwoordelijk voor het arrangeren van de muziek, die hij zelf schrijft. Elly Smit viert het 25-jarige lidmaatschap en behoort daarmee ook tot de oudgedienden. De Roos van de Maand gaat dit keer naar een bijzondere groep, dat een bijzonder jubileum mag vieren. De Muzikale Keuken treedt nog altijd regelmatig overal op. Onder meer voor De Zonnebloem. Het orkest weet zich veel gevraagd zowel in de regio, de rest van het land en het buitenland. Regelmatig waren de dames op televisie en radio te horen. Marjolein Wessels mocht De Roos uitdelen namens de fractie van de PvdA.
 • 190. De Roos van de Maand is deze maand voor Dick Jungst. Hij is sinds dit jaar projectleider voor het project Mpeketoni, aan de kust van Kenia, niet ver van Somalië. Daar regelt hij met en voor Rotary Doctors de uitzending van Nederlandse artsen, aansturing van het team van lokale medewerkers, voorziening van medicijnen en het overleg met lokale overheden. In 2006 en 2008 ging Jungst voor Rotary Doctors twee keer zes weken als vrijwilliger naar Kenia om er te werken als een soort huisarts in een mobiele kliniek, die wekelijks afgelegen dorpen bezocht om de armsten medische hulp te geven. Hij was nog huisarts in Almelo met een eigen praktijk. Daarmee is hij per 1 januari 2009 gestopt en kreeg daardoor meer tijd om het vrijwilligerswerk uit te breiden. Naast het werken voor Rotary Doctors heeft Dick Jungst met vrienden in Almelo de Stichting Equator Medicare opgezet om gelden in te zamelen voor gezondheidsprojecten in landen rond de evenaar, waar de armoede en gezondheidsproblemen groot zijn. Namens de fractie van de PvdA reikte Jaap Stapel De Roos van de Maand uit.
 • 189. De Roos van de Maand september gaat naar de PJO afdeling Almelo. De Almelose tak van de Plattelands Jongeren Overijssel, voorheen de PJGO (waarbij de G voor Gemeenschap stond) viert deze maand het honderd jarige bestaan. Er is een feest met reünie op zaterdag 25 september. De PJO, ooit een aparte vereniging voor jongens en meisjes van het platteland, begon haar activiteiten in 1910. Voor de jeugd van het platteland, en dat was in die jaren rondom Stad en Ambt Almelo nogal fors, werden vanaf dat jaar tal van activiteiten en bijeenkomsten gehouden. Door de jaren heen verdwenen veel boeren uit onze gemeente en daarmee nam automatisch het aantal potentiële leden af. Toch heeft PJO nog altijd bestaansrecht. De jaarlijks toneelavond blijft traditioneel in stand en trekt enorm veel bezoekers uit Almelo en verre omgeving. Ruud Borgman reikte de Roos uit namens de fractie van de PvdA.
  • 188. MOTA Leerwerktrajecten krijgt de Roos van de Maand juni. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken kwam 27 mei speciaal voor dit bedrijf naar Almelo om de officiële opening van het uitgebreide complex van MOTA te verrichten. Het gaat om een werkervaringsproject voor jongeren met een psychiatrische stoornis. Met name mensen die last hebben van een autisme. Voor deze doelgroep namen Gerard Groeneweg en Anniela Huurneman in 2004 het initiatief de organisatie op te zetten. MOTA is gevestigd aan de Plesmanweg 31. Het gebouw is met 600 vierkante meter vergroot. Dit maakt het mogelijk ruimte te bieden aan de groeiende groep van jongeren met autisme die niet via het reguliere onderwijs een kwalificatie voor de arbeidsmarkt kunnen halen. MOTA heeft in totaal veertien arbeidsrichtingen om jongeren op werk in het bedrijfsleven voor te bereiden. Stages horen tot de opleiding. MOTA is onderdeel van de Kapstok Leerwerktrajecten. „Mensen met autisme hebben bedrijven veel te bieden”, vindt Groeneweg, die samen met Raymond Hammink de directie vormt. Toen Groeneweg en Huurneman in 2004 begonnen waren er acht jongeren met name in de zogenaamde Wajonggroep. Inmiddels zijn er negentig jongeren die deelnamen aan trajecten met leren met ervaring. MOTA beschikt over een prachtige eigen werkplaats. Marlolein Wessels reikte de Roos uit namens de fractie van de PvdA.
  • 187. De Roos van de Maand mei gaat naar de Christelijke Korfbalvereniging Achilles. De actieve Almelose club viert deze maand het negentig jarig bestaan. Afgelopen weekend was het uitgebreid feest met tal van activiteiten voor jong en oud. Er was onder meer een feestelijke reünie, een toernooi voor oud-eerste elftalspelers en randactiviteiten voor de jeugd. Achilles speelt de laatste dertig jaar aan de Koedijk op een prachtige accommodatie. De club telt bijna 200 leden en het streven is om uit te groeien tot een vereniging met rond de 250 leden. Namens de fractie van de PvdA Almelo reikte Jan Hammink De Roos uit aan het bestuur. Om ook op de foto te kunnen kreeg Mariëlle Roeloffzen, die juist aan het spelen was, even een korte ‘strafpauze’…
  • 186. De Roos van de Maand april gaat naar het Rode Kruis afdeling Almelo. Om precies te zijn: symbolisch naar twee betrokken vrijwilligers: stagiaire Lindy Slomp en Koos Caarls, bestuurder Fondsenwerving en Communicatie. Namens de fractie van de PvdA ontving Lindy de Roos uit handen van Nazan Kirkagaç. Lindy was de persoon, die een maand geleden tijdens de ‘Nederland Doet’-dag de spil in de web van de organisatie was in nauwe samenwerking met Koos om
   een geweldige samenwerking tot stand te brengen tussen zorgcentra, middelbare scholen, vrijwilligers en het Nederlandse Rode Kruis afdeling Almelo. Zij doet dit in het kader van het Winkel-wandel-project. Dit project heeft tot doel om rolstoel-gebonden inwoners van verschillende zorgcentra in Almelo een leuk middagje te bezorgen door samen met hen in de stad te gaan wandelen. Een kijkje nemen in een winkel of een terrasje pakken is voor hen van groot belang. Lindy heeft het Winkel-wandel project geweldig uitgebouwd tot een wekelijkse activiteit. 19 maart werd met ondersteuning van het Oranjefonds de ‘Nederland Doet’-dag gehouden en veel prominenten van Almelo zijn toen door Lindy opgetrommeld om voor deze ene gelegenheid ook mee te lopen, waaronder de burgemeester en Nazan. Lindy kan overigens nog veel hulp gebruiken. Met name vrijwilligers, die een wandeling met jongelui kunnen begeleiden, zijn dringend nodig.
  • 185. De Ont-Moeting krijgt De Roos van de Maand maart van de PvdA. Het is een bijzonder initiatief van Angela Drees in het kader van de besteding van gelden uit het fonds wijk waardebonnen van de gemeente. De Ont-Moeting is een lunchgelegenheid in het wijkcentrum De Schelf in De Schelfhorst. De lunch wordt bereid en geserveerd door een groep jong volwassenen, die allen graag een functie willen vervullen, maar de kans niet krijgen omdat de afstand naar de arbeidsmarkt voor hen over het algemeen vrij groot is. In samenwerking met De Colckhof, De Brug, De Schelf en de Twentse Zorgcentra kreeg het initiatief van Angela Drees gestalte. Mieke Kuik-Verweg reikte namens de fractie van de PvdA De Roos uit aan een afvaardiging van de betrokken partijen.
  • 184. De organisatie Qredits krijgt de Roos van de maand februari. Het waren de landelijke en plaatselijke partijleiders Wouter Bos en Mieke Kuik-Verweg, die samen de Roos namens de fractie van de PvdA uitreikten aan Elwin Groenevelt, directeur van Qredits. Qredits is een landelijke kredietverstrekker voor (startende) ondernemers met het hoofdkantoor in het monumentale officiersgebouw aan de Wierdensestraat in Almelo. Daarnaast heeft Qredits nog acht vestigingen in heel Nederland. Bij Qredits kunnen kleine, startende of doorstartende ondernemers een krediet van maximaal 35.000 euro aanvragen, als ze bij een reguliere bank moeilijk of helemaal geen krediet kunnen krijgen. Naast de lening worden de ondernemers gecoacht bij de start, doorstart of reorganisatie van hun onderneming. Voorwaarde is wel dat ze een deugdelijk ondernemingsplan moeten overleggen. Dat dit een ‘gat in de markt is’ bewijst de grote hoeveelheid aanvragen en verstrekte kredieten in 2009. De initiatiefnemer en directeur van Qredits is de in Almelo woonachtige Elwin Groenevelt. Samen met zijn team van inmiddels 23 medewerkers bouwt hij elke dag aan een nieuwe financiële instelling in Nederland.
  • 183. De Roos van de Maand januari gaat naar de Armeens stichting Yerevan. Het is een zeer actieve stichting die al jarenlang tal van activiteiten houdt voor de ruim 4000 Armeense inwoners die onze stad telt.

Jaar 2009

 • 182. De Roos van de Maand december van de PvdA Almelo gaat naar deze keer naar een zeer bijzonder duo: Corrie Schijf en Pieter Smit. Zij hebben samen Hof 88 gemaakt vanaf het begin tot wat het nu nog is.
 • 181. De werkgroep Ayna krijgt De Roos van de Maand november van de PvdA. Deze groep is deze maand tien jaar actief geweest met het doorbreken van bestaande vooroordelen over andere culturen.
 • 180. De Roos van de Maand oktober gaat naar de Klankbordgroep Verdiept Spoor.
 • 179. De Roos van de Maand september gaat naar de drie vrouwen, die onlangs toetraden tot het bestuur van de Almelose moskee. Dat is een unieke stap in de historie van deze oudste moskee van Nederland (1974).
 • 178. De Stichting Kamermuziek Almelo (SKA) krijgt De Roos van de Maand juni van de PvdA Almelo. De stichting viert dit jaar het twintig jarig bestaan met een extra feestelijk programma.
 • 177. De Roos van de Maand mei van de PvdA Almelo gaat naar Willem Hoevers. Hij was achttien jaar verzorger bij Heracles Almelo en oprichter van de Stichting Kans voor een Kind.
 • 176. Ze zijn er altijd. En dat al gedurende een heel lange periode. Geen raadsvergadering slaan ze over. En ze volgen de raadsbeslagen van de eerste tot en met de laatste minuut in het debat. Leidy en Manfred Wohlgemuth krijgen de Roos van de Maand april.
 • 175. De Almelose voetbalvereniging La Première krijgt de Roos van de Maand maart van de PvdA Almelo. La Première viert deze maand het honderd jarig bestaan.
 • 174. Februari De Almelose accordeonvereniging De Almelonia’s krijgt de Roos van de Maand. De Almelonia’s vieren dit jaar het diamanten jubileumfeest.
 • 173. De Roos van de Maand januari gaat naar Rita Pot. Zij neemt afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Aadorp. Ze was zeven jaar bestuurslid en zes jaar voorzitter. Johan Boonstra neemt haar functie over.

Jaar 2008

 • 172. De      Roos van de Maand december van de PvdA Almelo gaat naar Erwin Grevink en      Lidwien Hummelink. Dit duo werkt bij Fusion in Almelo. Zij zijn uitgekozen      tot ‘Planner van het Jaar 2008’ door het bestuur van het Nederlands      Planning & Presentatie Collectief (NPPC).
 • 171. De      Roos van de Maand november gaat naar alle mantelzorgers in de gemeente      Almelo. Symbolisch werd de Roos namens de fractie van de PvdA Almelo      uitgereikt door Ibrahim Mercanoglu aan medewerkers van de      Stichting Steunpunt Informele Zorg.
 • 170. De      Roos van de Maand oktober gaat naar Jan van Brenk. Dertig jaar lang was      hij de grote spil achter de organisatie van de bingo’s van De      Vriendenkring van Heracles Almelo.
 • 169. De      roos van de maand september gaat naar olympisch medaille winnares Marieke      van der Ham.
 • 168. De      roos van de maand juni ging naar de medewerkers van de stichting Avelijn.
 • 167. De      Roos van de maand mei 2008 gaat naar Fatima Burgarello. Zij is de      drijvende kracht binnen de stichting Yentl. Sezgin Apbak reikte de roos      aan haar uit.
 • 166. De      Roos van de Maand april gaat naar Ge Stieber. Hij is reeds twintig jaar      actief als vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Speeltuin Het      Nieuwland.
 • 165. De      Roos van de Maand maart 2008 gaat naar O.S.S-W.I.K. Deze Almelose      gymnastiek- en turnvereniging viert dit jaar het honderd jarig bestaan.
 • 164. De      Roos van de Maand januari 2008 gaat naar de twee Almelose mannenkoren, die      beide dit jaar het tachtig jarig bestaan vieren.

Jaar 2007

 • 163. De      Roos van de Maand December 2007 gaat naar de gasten uit Denizli. Zij      waren te gast bij het ROC. In de uitwisseling stond het thema      scholing centraal.
 • 162. De      Roos van de Maand November 2007 gaat naar de trotse vlaggendrager van      Heracles, Michel Wijnands.
 • 161. De      Roos van de Maand Oktober 2007 gaat naar de atellierroute.
 • 160.      Namens de fractie reikte Ibrahim Mercanoglu de Roos van de Maand September      2007 uit aan het Kreatief Centrum vanwege een bijzonder initiatief.
 • 159. De      Roos van de Maand Juni 2007 gaat naar de organisatoren van de      Zwemvierdaagse van Almelo.
 • 158. De      Roos van de Maand Mei 2007 is uitgereikt aan het project Europa in de      keuken.
 • 157. De      Roos van de Maand April 2007 gaat naar de leerlingen van basisschool de      Telgenborch in de Schelfhorst. Zij doen mee aan de wedstrijd first lego      league in Zweden.
 • 156. De      Roos van de Maand Maart 2007 ging naar de ‘natuur’vrijwilligers.
 • 155. De      Werkgroep Arm in Arm ontvangt de Roos van de Maand Februari 2007 van de      PvdA Almelo.
 • 154. Deze      keer gaat de Roos van de Maand Januari 2007 naar de mensen van de      terminale thuiszorg.

Jaar 2006

 • 153. Johan      Bijkerk krijgt de Roos van de Maand november van de PvdA Almelo.
 • 152. De      jeugdtheatergroep Jong 88 krijgt de Roos van de Maand oktober van de PvdA      Almelo. De groep is genomineerd voor de landelijke Arend Hauer      Theaterprijs.
 • 151. De      sportploeg van Radio Almelo krijgt de roos van de maand september.
 • 150. De      werkgroep Verkeer en Woonomgeving van de wijk Almelo Zuid-Oost krijt de      Roos van de maand juni.
 • 149. De      Roos van Maand april van de PvdA Almelo gaat naar Otto Snel.
 • 148. De      roos van de maand maart gaat naar Herman Höfte. Herman is mede oprichter      van de Service Dienst Ouderen.
 • 147. De      Roos van Maand februari van de PvdA Almelo gaat naar een groep Armeense      kunstenaars. Op dit moment is er een expositie van Armeense kunst in de      hal van de muziekschool. Het gaat om werken van de in 2003 overleden      Hendrik Garpetyan, Samuel Harutyan en Petros Margosyan.
 • 146.      Newland Countrydancers krijgt de Roos van de Maand januari van de PvdA      Almelo. De groep behaalde tal van successen tijdens het      wereldkampioenschap van linedancers in het Zweedse Stockholm.
 • 145.      Newland Countrydancers krijgt de Roos van de Maand januari van de PvdA      Almelo. De groep behaalde tal van successen tijdens het      wereldkampioenschap van linedancers in het Zweedse Stockholm.

Jaar 2005

 • 144. De Roos van de Maand december van de PvdA gaat naar de Almelose dierenambulance. Twee keer werd deze organisatie met veertig vrijwilligers terecht genomineerd voor de stadsprijs. Dag in dag uit, zeven dagen per week, 24 uur per dag staat een groep van veertig vrijwilligers klaar om daar waar een dier in nood is bij te springen.
 • 143. Tonny      Wind. Zij kreeg de Roos van de Maand november van de PvdA Almelo. Tonny      Wind is zeer actief in het wijkcentrum De Schöppe. Al jaren. Ze begon ruim      42 jaar geleden als vrijwilligster in de tijd dat het nog Jeugdzorg      heette.
 • 142. De      Almelose zwem- en poloclub De Veene krijgt de Roos van de maand oktober.      De Veene laat 35 verstandelijk gehandicapten zwemmen tijdens wedstrijden.      Het werkt daarvoor samen met de stichting De Klub.
 • 141. Mieke      Minkjan krijgt de Roos van de maand september. Namens de fractie reikte      Cor van Woerkom de Roos uit. Minkjan is ruim twintig jaar actief geweest      voor de Stichting Pluspunt. Ze heeft zich vele jaren ingezet voor mensen      die rond moeten komen van een minimuminkomen.
 • 140. De      Roos van de Maand juni gaat naar de Ondernemingsraad (OR) van Texas      Instruments. Tevens is deze Roos bestemd voor de vertegenwoordigers van de      vakbonden.
 • 139. Het      bestuur van de Almelose Avondwandelvierdaagse krijgt de Roos van de Maand      mei. De vierdaagse werd dit jaar voor de 51-ste keer gehouden. De      organisatie verliep opnieuw meer dan perfect en de deelnemers gaven tal      van complimenten. Namens het bestuur nam voorzitter Wim Gerritsen de Roos      in ontvangst van Ruud Borgman.
 • 138. De      roos van de maand van de PvdA (april 2005) is voor de ondernemersvereniging      De poort van Almelo krijgt deze keer de Roos van de Maand van de PvdA      fractie. Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers in      Zuid-Oost Almelo, waaronder Twentepoort.
 • 137. Akar      Bahar krijgt de Roos van de Maand maart. Op verzoek van de fractie van de      PvdA Almelo reikte wethouder Bert Kuiper de Roos uit aan het bestuur van      deze Molukse vereniging. Onlangs werd er een feestelijke bijeenkomst      gehouden in Nijverdal ter ere van vijftig jaar Molukkers in Overijssel.      Officieel werd dit in 2001 ook al gevierd. Naar aanleiding hiervan heeft      een aantal Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel een      financiële bijdrage geleverd om de geschiedenis van 50 jaar Molukkers in      Overijssel op te tekenen en vast te leggen. De Stichting Minderheden      Overijssel heeft deze taak op zich genomen. Het is de terugblik op onder      meer de erbarmelijke omstandigheden, waarin de Molukkers na oorlog naar      Nederland kwamen en zich een plek hebben moeten veroveren binnen onze      maatschappij. Wethouder Mieke Kuik hierover: “Onder de titel ‘Jangan      rem-rem. Ceritra saja’ dat betekent Schroom niet. Vertel maar gewoon,      werden de eerste exemplaren uitgereikt en ik mocht mij tot een van de      gelukkigen rekenen. Een boek dat de moeite waard is om te lezen. Dat goed      inzicht geeft in de belevingen van de Molukse medemens en dat leidt tot      wederzijds begrip en respect.” De PvdA Almelo wil de Molukkers in      deze gemeente een symbolisch hart onder de riem steken. Vandaar deze      speciale Roos van de Maand. Omdat wethouder Kuik ziek was, reikte Kuiper      de Roos uit.
 • 136. De      Roos van de Maand van de PvdA (februari 2005) is voor Evelien Boersbroek.      Zij is 25 jaar actief als vrijwilliger binnen NivonAlmelo
 • 135. De      eerste Roos van de Maand (januari 2005)van de PvdA in het nieuwe jaar gaat      naar de initiatiefnemers van het tot stand komen van een monument ter      nagedachtenis van de afvoering van rond de 300 Almelose joden in de Tweede      Wereldoorlog.

Jaar 2004

 • 134. De      Roos van de Maand (december 2004) van de PvdA gaat naar het Almelose      bedrijf Copytex Digital Printing.
 • 133. De      Roos van de Maand (november 2004) van de PvdA gaat naar de openbare      basisschool De Iepron.
 • 132. De      Roos van de Maand oktober (2004) van de PvdA gaat naar Stichting Ouderen      Bornerbroek.
 • 131. De      Roos van de Maand (september 2004) van de PvdA gaat naar Marinus Blaak.
 • 130. De      Roos van de Maand (juni 2004) van de PvdA Almelo is uitgereikt aan de      leden van het Bloem Comité.
 • 129. De      Roos van de Maand (mei 2004) van de PvdA Almelo is uitgereikt aan Bert      Schmitz.
 • 128. De      Roos van de Maand (april 2004) van de PvdA Almelo is symbolisch uitgereikt      aan Rebecca Wolda. Zij is een van de jongeren die deelnemen aan een      werkervaringsproject.
 • 127. De      Roos van de Maand (maart 2004)van de PvdA Almelo is uitgereikt aan de      Huurderscommissie Beeklust/Ossenkoppelerhoek.
 • 126. De      Roos van de maand (februari 2004) is uitgereikt aan de medewerkers en      vrijwilligers van de stichting VluchtelingenWerk Almelo (VWA).
 • 125. De      Roos van de maand (januari 2004) is voor de Christelijke Orkestverening      Wilhelmina.

Jaar 2003

 • 124. De      Roos van de maand (december 2003) is voor Gerard en Siny Stokkelaar.
 • 123. De      Roos van de maand (november 2003) is voor Hannie Niessen en Ineke Pezie.
 • 122. De      Roos van de maand (oktober 2003) is voor Jan en Gideon Voskamp. Zij vormen      de directie van Voskamp Vastgoed.
 • 121. De      voetbalvereniging Rietvogels bestaat vandaag, maandag 15 september,      precies 75 jaar.
 • 120.      Pinksterfeesten Bornerbroek (juni 2003)
 • 119. Het      schoolgebouw in het Sluitersveld is zaterdag 10 mei officieel geopend. De      openbare basisschool De Twijn en R.K. basisschool De Griffel zijn er samen      in gehuisvest. De fractie van de PvdA Almelo heeft veel waardering voor      deze vorm van samenwerking.
 • 118. De      Roos van de Maand (april 2003) van de PvdA Almelo gaat naar Carola de      Vries. Het is een zeer actieve vrouw die in staat is om samen met de      bewoners van de Wondestraat doelen te stellen en te bereiken. Carola      vervult in de Wondestraat
 • 117. De      Roos van de Maand (maart 2003) gaat naar het bestuur van Het Torentje
 • 116. De      Roos van de Maand (februari 2003) van de fractie van de PvdA Almelo gaat      naar de leerlingen Daniël Boddeman en Nick ter Haar van het Erasmus. Zij      vertegenwoordigen de leerlingen van de klassen drie en vier, die drie      speelhuizen hebben gemaakt voor de basisschool, die nu nog Wethouder      Frederiksschool heet..
 • 115. De      Roos van de Maand (januari 2003) gaat naar de zestienjarige Almelose      Charity. Ze werd onlangs door de Nederlandse bevolking uitgekozen tot de      Held van 2002. Charity kreeg de Roos afgelopen maandag, 13 januari,      uitgereikt door fractieleider Bert Kozijn van de Almelose PvdA en Klaas de      Vries, de nummer drie op de landelijke lijst voor de Tweede Kamer      verkiezingen.

Jaar 2002

 • 114. De      Roos van de Maand (december 2002) gaat naar de initiatiefnemers van      Galerie 3 Kwadraat. Fred Jolink, Emiel Rombouts en Iwan Veneman openden      vorige maand hun galerie aan het Schouwburgplein 9 naast het      Theaterhotel..
 • 113. De      Roos van de Maand (november 2002) van de PvdA gaat naar Hennie de Boer.      Zij is reeds jarenlang zeer actief als bestuurder in tal van      maatschappelijke organisaties in Almelo.
 • 112. De      Roos van de Maand (oktober 2002) van de PvdA gaat naar jeugdagent Ronald      Sonntag. Sonntag is de grondlegger van het zogenaamde project JDD (Jeugd      Drugs Deskundigen). De kern van het idee dat tot het project leidde, is om      risicojongeren goed op te leiden en ze vervolgens in te zetten als wapen      in de strijd tegen drugsgebruik.
 • 111. De      Roos van de Maand (september 2002) van de PvdA gaat deze keer naar drie      prominente leden van de Almelose wielervereniging De Zwaluwen. Arenda      Grimberg werd onlangs Nederlands kampioen bij de dames. De veertien jarige      Jeroen van de Heide werd dat ook in zijn leeftijdsklasse en Janny Kleinjan      werd zelfs wereldkampioen bij de masters.
 • 110. De      Roos van de Maand (juni 2002) van de PvdA fractie Almelo gaat naar Annie      Filart. Zij was op 24 mei een kwart eeuw lid van de kaartclub van De      Trefhoek. Voor deze kaartclub was ze al die jaren een zeer belangrijke      spil. Het begon al in 1976, het jaar voordat ze lid van de kaartclub werd.      Toen maakte ze voor het kersttoernooi hapjes klaar.
 • 109. De      Roos van de Maand (mei 2002) van de PvdA fractie Almelo gaat naar Frans      Elkerbout. Hij opende vorige week zijn nieuwe dans & partycentrum aan      het kanaal Almelo-Nordhorn ter hoogte van het viaduct van de Van Rechteren      Limpurgsingel.
 • 108. De      Roos van de Maand (april 2002)van de PvdA fractie Almelo gaat naar de      afdeling psychiatrie van het ziekenhuis Twenteborg. Het Twenteborg      Ziekenhuis in Almelo is een afkickprogramma begonnen voor mensen die      verslaafd zijn aan slaap- en kalmeringsmiddelen. De doelstelling van het      programma is binnen tien weken het medicijngebruik met 75 procent te      verminderen.
 • 107. De      roos van de maand (maart 2002) van de PvdA fractie Almelo gaat naar Jan      van Elsberg. Hij was een van de mensen, die centraal stonden bij het      lanceren van het idee: ‘Water weg terug’
 • 106.      Wijkplatform Almelo Zuid-Oost (februari 2002)
 • 105. For Ever      Young (januari 2002)

Jaar 2001

104. Midwinterhoornbloazers (december 2001)
103. Vrijwilligers met handicap (november 2001)
102. Toonkunst Almelo 65 jaar (oktober 2001)
101. Evert Lammers poster Schelfhorst (september 2001)
100. Denizli (juli 2001)
99.  Stichting Popcollectief (juni 2001)
98. KRA 10 jaar (mei 2001)
97. Jolanda Smits (april 2001)
96. De Overgang (maart 2001)
95. Marinus Snijder (februari 2001)
94. Seino Nijland (januari 2001)

Jaar 2000
93. Albert Hilbink (december 2000)
92. Mehmet Yalci ( oktober 2000)
91. Jan Pater van Humanitas (juli 2000)
90. Toonkunst Almelo (juni 2000)
89. Sportbuurtwerk (mei 2000)
88. The Big Buls 25 jaar (april 2000)
87. Werkgroep belastingen FNV (maart 2000)
86. Team OBS Wethouder Frederiks (februari 2000)
85. Folkert Velten (januari 2000)

Jaar 1999
84. Wijkcentrum De Schöppe vijftig jaar (december 1999)
83. Erasmus 125 jaar (november 1999)
82. Albert Fien (oktober 1999)
81. Chauffeur Portier van TET (september 1999)
80. Karin Oude Avenhuis en Ruud de Jong (juli 1999) |
79. Damesteam Van Rhijn College (mei 1999)
78. Werkgroep Trefpunt Elisabeth (april 1999)
77. Reumafonds Almelo (maart 1999)
76. Gerrit Slaghuis (februari 1999)
75. Loesje (januari 1999)

Jaar 1998

74. Han Pape (december 1998)
73. AKC-jeugd (november 1998)
72. IVN (oktober 1998)
71. Vluchtelingen Werk Almelo (september 1998)
70. Paul van Erkelens (juni 1998)
69. Speeltuin Boomplaats (mei 1998)
68. Ilse de Lange (april 1998)
67. Bartel Rothuizen (maart 1998)
66. René van der Heide (februari 1998)
65. Siny Pots (januari 1998)

Jaar 1997
64. Bruggenbouwers Sluitersveld (december 1997)
63. Almelose Clean Team (november 1997)
62. Jan Rohof (oktober 1997)
61. Jan Kleinpenning (september 1997)
60. Jan Smit en Riet Geerling (augustus 1997)
59. Vrijwilligers AZC (juli 1997)
58. Rieky Schipper (juni 1997)
57. Groenendal en Beeklust (mei 1997)
56. Judovrijwilligers (april 1997)
55. Tukkertstraat (maart 1997)
54. Henk Wijnholds (februari 1997)
53. Tineke Schoenmaker (januari 1997

Jaar 1996
52. Stichting De Ander (december 1996)
51. Verlichting Kerkelanden (november 1996)
50. Oudste en jongste lid PvdA (oktober 1996)
49. Sluitersveld Platform (september 1996)
48. Wielerronde Almelo (augustus 1996)
47. De Schöppe (juli 1996)
46. Henk Bolk (juni 1996)
45. Samen voor een ander (mei 1996)
44. Hans Buitenweg (april 1996)
43. Hayo Germs (maart 1996)
42. B&W (februari 1996)
41. Ton Schrijver (januari 1996) Jaar 1995
40. Dierenopvang Noordbroek (december 1995)
39. Truus Schokker (november 1995)
38. Tom Egbers (oktober 1995)
37. Wereldwinkel (september 1995)
36. Ineke Pezie (augustus 1995)
35. VPRO-Heracles (juni 1995)
34. Comité 5 mei (mei 1995)
33. Museum Heemkunde (april 1995)
32. Koos Fahner (maart 1995)
31. Niko van Dijk (februari 1995)

Jaar 1994

30. STAP (december 1994)
29. ASO (november 1994)
28. Pardon?! (oktober 1994)
27. Jan Krol (september 1994)
26. Elles ter Beek (juli 1994)
25. Twenthe Pop (juni 1994)
24. Jac de Wit (mei 1994)

Jaar 1994
Laatste Roos van de Week
Vanaf mei 1994: Roos van de Maand

23. Hans Grotenhuis (maart 1994)
22. Joke Morsink (maart 1994)
21. Mehmet Kizilocak (maart 1994)
20. Raymond Hoevers (februari 1994)
19. Radio Almelo (februari 1994)
18. Van Rhijn Thorbeckecollege (februari 1994)
17. Biljartclub (februari 1994)
16. Stefan Blaak (januari 1994)
15. Neuteboom (januari 1994)
14. Heracles (januari 1994)
13. Toezichthouders (januari 1994)

Jaar 1993
12. Co Smit (december 1993)
11. Windhoekschool (december 1993)
10. Rabobank (december 1993)
9. Iep Stoffer (december 1993)
8. AKC (november 1993)
7. Firma Holtkamp (november 1993)
6. Ondernermers Kollectief Almelo (november 1993)
5. De Smorre (november 1993)
4. Hoofdredactie Tubantia (oktober 1993)
3. Huisvrouwenorkest (oktober 1993)
2. Lammert Berkenbosch (oktober 1993)
1. Wevershuisje (oktober 1993)