Acht punten uitgelicht!

Met de keuze voor een compact verkiezingsprogramma is niet alles gezegd wat wij vinden. Hier zijn nog eens 8 punten toegelicht. Allereerst onze 3 speerpunten, gevolgd door 5 onderwerpen die door kiezers in Almelo belangrijk worden gevonden.

Ons volledige verkiezingsprogramma ZEKER IN ALMELO!

8 punten uitgelicht:

ZEKER ZIJN …            

# van GELIJKE KANSEN voor elk KIND

Kinderen hebben bescherming nodig. Om ervoor te zorgen dat zij zorgeloos kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. De PvdA wil dat er bij ondersteuning voortaan eerder gekeken wordt naar de koopkracht in gezinnen dan naar het inkomen. Zodat kinderen letterlijk niet het kind van de rekening worden in gezinnen die zwichten onder schulden. Ieder kind moet overal aan mee kunnen doen. Op de 30 scholen voor basisonderwijs wordt goed modern onderwijs aan kinderen gegeven door professionele en betrokken leerkrachten. Echter de meeste schoolgebouwen zijn sterk verouderd. De oude scholen sluiten niet meer aan op de behoefte van kinderen en de professionele leerkrachten. Kinderen en leerkrachten verdienen een modern gebouw. De PvdA Almelo wil nieuwe brede buurtscholen (IKC) die een levend onderdeel moeten zijn van wijken, dorpen en buurten. Een school bouwen duurt meestal een tijdje, het geld, bestemmingsplannen, ontwerp en bouwen vragen veel geduld. Nog belangrijker is de politieke wil om de nieuwe scholen te bouwen. Als die wil ontbreekt gebeurt er niets. De PvdA wil een deltaplan voor vervangende nieuwbouw voor alle basisscholen die ouder zijn dan 40 jaar. Binnen 10 jaar moet 50% van de verouderde scholen vervangen zijn. De nieuwe duurzame en energie neutrale schoolgebouwen moeten het moderne onderwijs ondersteunen. Duurzame en energie neutrale scholen zorgen er voor dat meer geld aan het onderwijs kan worden besteed In plaats van aan onderhoud, schoonmaak en de gasrekening. De PvdA gaat er voor, zeker in Almelo!!

# dat je MEETELT op je OUDE DAG

Ouderen om mee te kunnen komen in een ingewikkelde wereld en om hen waarde te geven in het leven van alledag. De sociale en emotionele eenzaamheid onder ouderen is omvangrijk en – nog belangrijker- schrijnend voor hen die het betreft. De sociale wijkteams zijn bij uitstek de professionals die in de wijken in kaart moeten brengen waar de problemen zijn, en hoe ernstig die zijn. Zodat hun leven weer waarde krijgt. Tegelijk om preventief in de zorgketen in te grijpen, zodat onnodige zorgkosten kunnen worden verminderd of vermeden. Het belang van vrijwilligers in de wijk en van de initiatieven die zij ondernemen voor ouderen, zoals huiskamerprojecten, moeten veel meer gewaardeerd worden. 

# van SCHONE LUCHT

Schone lucht, het lijkt ook in Almelo zo vanzelfsprekend! Iedereen weet dat het hard werken is om die schone lucht (= een gezonde leefomgeving) ook voor de komende generaties te behouden. Er moet dan ook een grote slag op het gebied van duurzaamheid plaatsvinden: groot- en kleinschalige energieopwekking en het verduurzamen van woningen zijn voorbeelden die op de kortst mogelijke termijn gerealiseerd moeten worden.

# van een aantrekkelijke BINNENSTAD

De leegstand in de Grotestraat doet heel Almelo pijn. Meerdere maatregelen zijn nodig. Het winkelgebied moet compacter. Ondernemers die willen verplaatsen moeten ondersteund worden. Wonen en winkelen moeten wat de PvdA betreft meer hand in hand gaan. Het toestaan van fietsen in de Grotestraat tijdens winkeltijden moet d.m.v. een burgerraadpleging opnieuw beoordeeld worden.  

# van een goed AFVAL systeem tegen een redelijke prijs

De PvdA wil het ophaalschema groen-blauw-groen-grijs in stand houden. Verpakkingen, glas en textiel kan worden weggebracht naar goed bereikbare milieu straatjes in de wijk. Daar ontstaat vaak ongewenste rommel; dat moet stoppen! Daarom stemt de PvdA in met de verpakkingencontainer voor wie dat wil. Normale hoeveelheden restafval kunnen straks dankzij de PvdA tot 500 kg zonder extra kosten worden ingeleverd bij Twente Milieu aan de Turfkade (was 150 kg). Voor bijzondere situaties zoals mensen met medisch afval moet een maatwerkoplossing komen.

# van een VEILIGE wijk

Iedere inwoner van Almelo moet zich veilig voelen en de deur uit kunnen. Gemeente, politie en partners in de wijk moeten samenwerken om de veiligheid te verbeteren. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten snel worden aangepakt door de politie. Almelo moet voldoende wijkagenten hebben.  

# van een WIJKCENTRUM in het hart van jouw wijk

Wij pleiten voor goede voorzieningen dichtbij. Wijkcentra zijn het kloppend hart van de wijken en moeten blijven. Ze zijn laagdrempelig en belangrijk om de Almeloërs te ondersteunen (loket- en zorgfuncties), samen te brengen (ontmoeting) en om activiteiten te ondernemen. De PvdA zal in de raad en daarbuiten blijven roepen: “kijk niet alleen naar wat het wijkcentrum kost, maar vooral naar wat het wijkcentrum aan duurzaam samenleven oplevert.”

# dat Almelo dé MBO/BANENMOTOR is in de regio

Almelo is dé MBO-opleidingsstad in de regio. De werkgelegenheid in logistiek, maakindustrie en voeding is in Almelo aan het toenemen en daar hoort passend MBO-onderwijs bij. De PvdA wil dat de match tussen MBO en de ondernemers nog succesvoller wordt aangepakt. De gemeente moet daarin lokaal en regionaal een actievere rol spelen.