Sport

Wij willen een goed en betaalbaar beweeg- en sportaanbod voor alle inwoners van de gemeente Almelo.

We volgen kritisch de resultaten van het huidige sportbeleid en bekijken of we op grond daarvan het sportbeleid moeten bijstellen. Sportverenigingen dragen bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid van de inwoners en verdienen daarom ondersteuning vanuit de gemeente. We maken een actieplan voor de doorontwikkeling van de amateursport. Bij de aanleg van nieuwe woonvoorzieningen, scholen, kinderopvang en de inrichting van wijken, kijken we of we sport en bewegen een plek kunnen geven. Bestaande sportvoorzieningen moeten waar mogelijk worden opengesteld zodat buurtbewoners er ook gebruik van kunnen maken.