Werk

Werk is van levensbelang voor mensen en voor de samenleving. Omdat werk mensen behoedt voor armoede en sociale uitsluiting. Werk geeft mensen voldoening en eigenwaarde.

Ons motto is: “Zo veel mogelijk mensen aan het werk”. Door te werken in een bedrijf, op school, tijdens een stage, aan je toekomst, als vrijwilliger of mantelzorger.

De gemeente moet nog meer dan nu het geval is samenwerken met organisaties en bedrijfsleven om het aanbod van werkgelegenheid te vergroten. We werken hierbij al nauw samen in de regio. Elke kans moet worden aangegrepen om werk aan Almelo en Twente te binden. Bij aanbestedingen wordt lokale werkgelegenheid (SROI) meegenomen. De gemeente moet startende ondernemers en zzp’ers ondersteunen. Voor de bedrijventerreinen werken we aan een verbeterde bereikbaarheid met openbaar vervoer of fiets.