Zorg

Goede, betaalbare en professionele zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Medewerkers in de uitvoering, zoals bijvoorbeeld thuishulpen, hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Dit is een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures.
  • Er komt (vanuit Den Haag) fors minder geld voor de huishoudelijke verzorging. De PvdA kiest er voor om een eigen bijdrage naar draagkracht te vragen, zodat het verzorgingsaanbod zo veel mogelijk in stand kan blijven.
  • PGB’s zijn een prima instrument, maar alleen voor mensen die dat ook zelf (of met hulp van familie) kunnen beheren. We willen af van allerhande bemiddelingsbureaus die weinig tot niks bijdragen aan goede zorg.
  • We zorgen voor een goed hulpaanbod voor jongeren (en hun ouders) die dat nodig hebben, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Laagdrempelige functies waar ook zorgmijders gebruik van gaan maken (preventie).
  • Mensen die op zorg aangewezen zijn, horen goede mogelijkheden te hebben om via een vaste procedure en bij een onafhankelijke instantie een klacht te kunnen indienen wanneer zij ontevreden zijn over de dienstverlening van een zorgaanbieder.

Trots op geld zachte landing! We zijn er trots op dat, op initiatief van de PvdA, de gemeenteraad heeft besloten om ruim 1,5 miljoen euro opzij te zetten om de ergste nadelige effecten van de taakoverdracht in het sociaal domein op te vangen. Hiermee kunnen we de eerste jaren de gevolgen van de bezuinigingen enigszins verzachten.