Van Flexibel naar meer Zekerheid

Het verschil tussen flexibel en vast werk is te groot geworden. Een groeiende groep mensen kampt met voortdurende onzekerheid over werk en inkomen. De doorstroming van een tijdelijke baan naar een vaste baan stagneert. Ook is in sommige gevallen flexibele arbeid in sommige gevallen verworden tot een goedkoop alternatief voor werk dat eigenlijk vast werk is. Dit kabinet pakt deze hyperflexibiliteit op de arbeidsmarkt aan en  versterkt de positie van mensen met een flexibele baan. Zo maakt dit kabinet bijvoorbeeld een einde aan de nulurencontracten in de zorg en worden er maatregelen genomen om flexwerkers, zoals schoonmakers en cateringmedewerkers, weer in vaste dienst te laten nemen. De overheid zal zelf het goede voorbeeld geven. Schijnconstructies die leiden tot oneerlijke concurrentie, onderbetaling en soms uitbuiting pakt het kabinet aan. Daarnaast zorgen de veranderingen in het ontslagrecht ervoor dat vast werk iets minder vast wordt. Door beiden te doen, komt de arbeidsmarkt meer in evenwicht.

–          De Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de Tweede Kamer:

  • Werknemers met flexibele contracten krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vast contract
  • Het ontslagrecht wordt eerlijker, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een transitievergoeding
  • De WW richt zich meer op het snel weer vinden van werk

–          Payrollmedewerkers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. Op initiatief van de PvdA worden arbeidsvoorwaarden van payrolwerknemers en andere werknemers gelijk getrokken. Het wordt onmogelijk de CAO te ontduiken door middel van payrollconstructies.