Verkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 kiest Almelo een nieuwe gemeenteraad. De PvdA wil een flinke vertegenwoordiging in die raad zodat we invloed kunnen uitoefenen op het beleid in Almelo. We hebben kandidaten klaarstaan die willen en zullen strijden voor houvast voor alle mensen in Almelo.

Eerst moet die ploeg worden vastgesteld. Een selectieprocedure heeft geleid tot een concept-kieslijst die bijna bekend gemaakt wordt.  Eind november wordt die lijst via stemming definitief gemaakt tijdens een ledenvergadering. Daarmee is dan de ploeg bekend die onder aanvoering van de lijsttrekker in de campagnestand gaat staan voor een mooi verkiezingsresultaat op 21 maart 2018.

Wat de PvdA Almelo de komende 4 jaar wil bereiken staat in het verkiezingsprogramma. Er is hard gewerkt aan deze plannen zoals je kunt lezen in het concept verkiezingsprogramma. Wil je nog invloed uitoefenen op de plannen: laat het gerust weten via het secretariaat. In december wordt het verkiezingsprogramma definitief gemaakt door de leden.

 

 

 

Meer over Achtergrond bij de verkiezingen?