Fractievoorzitter

Arjan de Vries

* Zorg / Wmo, jeugdzorg en preventie * Ruimtelijke ordening / wonen, vastgoed, grondbedrijf, plattelandsontwikkeling * Duurzaamheid * Veiligheid * Gemeentelijk apparaat/werkgeverschap * Kunst en cultuur + Lid van het Presidium + Plaatsvervangend lid Twenteraad Presidium + Lid van de Euregio-raad

Het is eigenlijk eenvoudig. Almeloërs willen zeker zijn van basale zaken als huisvesting, inkomen, zorg en een veilige buurt. Maar ook zeker zijn van een toekomst voor henzelf en voor hun (klein)kinderen. Bijvoorbeeld door zeker te zijn dat onderwijs toegankelijk blijft en dat je schone lucht kunt blijven inademen. Die basale zaken hebben altijd voorrang! Zo zullen wij de dingen die (gaan) spelen in Almelo beoordelen. In en buiten het stadhuis!

Een van de mooiste woorden in onze taal is samenleving, simpel maar zoveel zeggend: bij elkaar, met elkaar, voor elkaar. Daarbij verbleken termen als sociale interactie en sociale cohesie, hoe betekenisvol die ook zijn als je spreekt over het cement waarop de samenleving wordt gebouwd. Meedoen is in mijn ogen het nummer 2-woord dat voor mij als sociaaldemocraat telt. Natuurlijk is participatie een mooi equivalent daarvan, de kracht die uitgaat van meedoen ontgaat echter niemand! Meedoen is dé ruilhandel waarop de samenleving drijft. Want daar ontmoeten mensen elkaar, betekenen ze wat voor elkaar, kunnen ze een bestaan met eigenwaarde leven, enzovoorts.

Er komt de komende jaren veel op Almelo en de Almeloërs af, want we zijn nog lang niet uit de financiële zorgen. De beste keuzes maken voor het geld dat wel beschikbaar is, is een grote verantwoordelijkheid voor de raad. Maar ook een grote uitdaging! De PvdA zal elke kans aangrijpen om de bestaanszekerheid van Almeloërs centraal te stellen.

 

Achtergrond

Samen-leven en meedoen kreeg ik met de paplepel mee. Ik kom uit een Utrechts arbeidersnest, en het voeden van totaal 7 monden was geen vanzelfsprekendheid voor mijn ouders, laat staan hun opdracht om ons een betere toekomst te geven. Ze zijn daarin met verve geslaagd! De waarden die ik op zijn Hollands gezegd meekreeg waren: ‘vergooi je talenten niet’ (eigen kracht) en ‘anderen hebben het nog slechter’ (solidariteit en helpen). Die waarden zitten nog stevig in mijn DNA, het is daarom dat ik als overtuigd sociaaldemocraat, de boodschap van matiging en nivellering stevig zal blijven verkondigen, ook in de raad.

Na mijn studie HBO-IW (Inrichtingswerk) heb ik flink wat meters gemaakt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als groepsleider. Eerst in Ede, later in Almelo. Als zij-instromer ben ik tien jaar later het P&O-vak ingerold, na afronding van de studie HBO Personeel en Arbeid. Na de vuurwerkramp startte ik voor de Enschedese welzijnsinstellingen een ondersteunend bureau, met de focus op HR en verdere schaalgrootte van het welzijnswerk.

In 2007 maakte ik de stap naar zelfstandige. Tot februari 2018 was ik onder andere HR-adviseur van de PvdA-Tweede Kamerfractie en de PvdA-delegatie in het Europees Parlement. Nu ben ik dat nog voor het partijbureau in Den Haag. In 2010 rondde ik met succes de studie Master Arbeid- en Organisatiedeskundige e af aan de Haagse Hogeschool. Als zelfstandig HR- en A&O-adviseur werk ik daarnaast ook graag in de regio Twente.  Ik heb ruime (ook leidinggevende) ervaring in de sector Zorg & Welzijn, bij diverse organisaties in Twente. Ik combineer dit graag met coachen; sinds 2016 ben ik bedrijfscoach (gecertificeerd in NOBCO-geaccrediteerde coaching opleiding).

De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat schaalgrootte-operaties (als toverwoord voor efficiency en andere mooie beloften) op gespannen voet staan met lokale verankering en de kracht die uitgaat van de lokale (‘kleine’) identiteit. Organiseer daarom wat overzichtelijk is, passend bij de menselijke maat, en bedenk je twee keer als groter gaan dat in gevaar brengt. Dit geldt voor vrijwilligersorganisaties én professionele instellingen in het brede sociaal domein (zorg, welzijn, wonen, onderwijs, arbeidsparticipatie).  We kennen uit het nieuws de voorbeelden van omhooggevallen mammoet-zorginstellingen, met vastgoed klungelende onderwijsreuzen, speculerende woningcorporaties en de altijd naar binnen gerichte uitvoeringsinstelling voor werk en inkomen (die duizelig is van reorganisatie op reorganisatie). Op kleinere schaal heb ik helaas dezelfde ervaringen meegemaakt.

Maatschappelijk ben ik de afgelopen 13 jaar actief geweest in het vluchtelingenwerk, de laatste 10 jaar als voorzitter van Noodfonds Vluchtelingen Almelo.

Ik ben 56 jaar. Samen met mijn vrouw woon ik nu bijna 24 jaar in Almelo, in de Schelfhorst. Van onze drie kinderen woont er nog 1 thuis. In mijn vrije tijd loop ik graag hard, schrijf ik romans en als er dan nog wat uurtjes overblijven – en ik heb de spirit – dan ga ik kunstschilderen.