Het Buitengebied

We willen het groene karakter van het buitengebied beschermen, zonder het gebied helemaal op slot te zetten.

Almelo heeft een prachtig, gevarieerd buitengebied, met de dorpen Mariaparochie, Bornerbroek en Aadorp.

We blijven kritisch op ontwikkelingen in het buitengebied, met name rond Bornerbroek en Aadorp. Ontwikkelingen
in het buitengebied staan we alleen toe als ze niet passen binnen de stedelijke bebouwing en niet te veel (verkeers)overlast veroorzaken in het buitengebied.

Intensieve veehouderij in de door de provincie aangewezen gebieden verwerpen wij.