Alle mensen

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Secretaris PvdA Almelo

Jan Blom

Jan Blom

Voorzitter bestuur PvdA Almelo

Jorien Geerdink

Jorien Geerdink

Fractievoorzitter PvdA Almelo

Portefeuille: Economie en arbeidsmarkt, Stedelijke ontwikkeling ,Financiën incl. grondbeleid, Planning en control, Bedrijventerreinen, Mobiliteit Recreatie en toerisme, Almelo Waterstad, Wonen, Binnenstad, Omgevingswet ,Vergunningverlening, Ruimtelijke ordening, Beheer openbare ruimte, Sport ,Vastgoed, Citymarketing. Prioritaire gebieden Stedelijke ontwikkeling: Spoorzone (w.o. stationsgebied en Kerkelanden) Bedrijventerreinen (XL Businesspark 2 en voor de lokale behoefte) Binnenstad (w.o. Havenblok en Stadskade) Wijken Nieuwstraatkwartier en Ossenkoppelerhoek Fractietaken: fractieleider en voorzitter / fractievoorzittersoverleg / nieuwsbrief / sociale media / website Wijken en dorpen: Centrum, Hofkamp, Noorderkwartier, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, Kerkelanden, Aadorp
Anton Pots

Anton Pots

raadslid

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorg, Participatiewet en sociale zaken, Publieke gezondheid, Welzijn, Jeugd, Onderwijs,Vluchtelingenopvang, Dierenwelzijn Prioritaire gebieden Stedelijke ontwikkeling: Nieuwe woonlocatie(s) en woningbouw op ontwikkellocaties Wijken en dorpen: Bornerbroek Schelfhorst Sluitersveld. Fractietaken: Penningmeester / Werkgeverscommissie / sociale media / nieuwsbrief
Herman Zwerink

Herman Zwerink

raadslid

Zorg en veiligheid, Bestuur en organisatie, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Personeel en organisatie, Communicatie, Externe betrekkingen, Facilitaire zaken en ICT, Dienstverlening, Jeugdzorg, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Afval, Plattelandsontwikkeling, Water en riolering Wijken en dorpen: Windmolenbroek Aalderinkshoek De Riet Fractietaken: secretaris / presidium / geloofsbrievencommissie / vice fractievoorzitter / sociale media
Hermien de Bruijn-Franken

Hermien de Bruijn-Franken

fractievolger

Commissiewoordvoerder: Sport, Vastgoed, Citymarketing, Facilitaire zaken en ICT, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Plattelandsontwikkeling, Water en riolering Wijken en dorpen: Windmolenbroek Aalderinkshoek De Riet Fractietaken: notuleren en actielijst
Wil van Engeland

Wil van Engeland

penningmeester bestuur afdeling Almelo