Alle mensen

Arjan de Vries

Arjan de Vries

Fractievoorzitter

* Zorg / Wmo, jeugdzorg en preventie * Ruimtelijke ordening / wonen, vastgoed, grondbedrijf, plattelandsontwikkeling * Duurzaamheid * Veiligheid * Gemeentelijk apparaat/werkgeverschap * Kunst en cultuur + Lid van het Presidium + Plaatsvervangend lid Twenteraad Presidium + Lid van de Euregio-raad
Jorien Geerdink

Jorien Geerdink

Raadslid

* Onderwijs * Economie en participatie (incl vrijwilligerswerk) * Financien / P&C, bedrijfsvoering, belastingen * Wijken * Binnenstad * Kunst en cultuur + Lid commissie Planning en Control
Metje Kuiper

Metje Kuiper

Fractie ondersteuner

Hans Gerritsen

Hans Gerritsen

Voorzitter

Wil van Engeland

Wil van Engeland

Secretaris

Gerard Hammink

Gerard Hammink

Bestuurslid

Hayrabet Honca

Hayrabet Honca

Penningmeester