Alle mensen

Jorien Geerdink

Jorien Geerdink

Fractievoorzitter PvdA Almelo

Portefeuille: Economie en arbeidsmarkt, Stedelijke ontwikkeling ,Financiën incl. grondbeleid, Planning en control, Bedrijventerreinen, Mobiliteit Recreatie en toerisme, Almelo Waterstad, Wonen, Binnenstad, Omgevingswet ,Vergunningverlening, Ruimtelijke ordening, Beheer openbare ruimte, Sport ,Vastgoed, Citymarketing. Prioritaire gebieden Stedelijke ontwikkeling: Spoorzone (w.o. stationsgebied en Kerkelanden) Bedrijventerreinen (XL Businesspark 2 en voor de lokale behoefte) Binnenstad (w.o. Havenblok en Stadskade) Wijken Nieuwstraatkwartier en Ossenkoppelerhoek Fractietaken: fractieleider en voorzitter / fractievoorzittersoverleg / nieuwsbrief / sociale media / website Wijken en dorpen: Centrum, Hofkamp, Noorderkwartier, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, Kerkelanden, Aadorp
Herma Bakker

Herma Bakker

Voorzitter bestuur

Anton Pots

Anton Pots

raadslid

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorg, Participatiewet en sociale zaken, Publieke gezondheid, Welzijn, Jeugd, Onderwijs,Vluchtelingenopvang, Dierenwelzijn Prioritaire gebieden Stedelijke ontwikkeling: Nieuwe woonlocatie(s) en woningbouw op ontwikkellocaties Wijken en dorpen: Bornerbroek Schelfhorst Sluitersveld. Fractietaken: Penningmeester / Werkgeverscommissie / sociale media / nieuwsbrief
Hermien de Bruijn-Franken

Hermien de Bruijn-Franken

fractievolger

Commissiewoordvoerder: Sport, Vastgoed, Citymarketing, Facilitaire zaken en ICT, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Plattelandsontwikkeling, Water en riolering Wijken en dorpen: Windmolenbroek Aalderinkshoek De Riet Fractietaken: notuleren en actielijst
Matthijs Derksen

Matthijs Derksen

Secretaris bestuur

Tuncay Yarlugbas

Tuncay Yarlugbas

Penningmeester bestuur

Albert Holterman

Albert Holterman

Bestuurslid