Algemene Ledenvergadering

14 december 2017, van 20:00 tot 22:00, Bibliotheek Almelo | Bibliotheek Almelo

Beste leden van PvdA Almelo,

De PvdA Almelo houdt op donderdag 14 december 2017 een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19:45 uur bent u van harte welkom in de Bibliotheek, De Meridiaan, aan Het Baken 3 in Almelo. We beginnen om 20:00 uur met de vergadering.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV van 23 november
4. Vaststellen begroting + kascommissie
5. Vaststellen verkiezingsprogramma Zeker in Almelo – verkiezingsprogramma PvdA Almelo (eindconcept)
6. Nieuw campagne commissie (Wil van Engeland en Arjan de Vries)
7. Nieuws uit de fractie
8. Bestuurszaken
9. Afscheid Chris Harmsen
10. Rondvraag
11. Sluiting