15 oktober 2018, van 20:00 tot 22:00, Stadhuis | Stadhuis

Gezamenlijk fractieoverleg Links Blok

De fracties van GroenLinks, Leefbaar Almelo, SP en PvdA bereiden zich voor op de begrotingsbesprekingen.