2 juni 2016, om 20:00, leescafé de Meridiaan | leescafé de Meridiaan

Ledenvergadering 2 juni 2016

Uitnodiging ledenvergadering PvdA Almelo

Sinds de ledenvergadering van 12 mei 2016 is er veel gebeurd binnen de PvdA Almelo, zowel in de fractie, het bestuur en het college. Deze gebeurtenissen hebben er uiteindelijk toe geleid dat Anja Timmer aanblijft in haar functie van wethouder zolang dat nodig is. Het bestuur, de fractie en het college zijn het erover eens dat er duidelijkheid moet komen binnen de PvdA Almelo en dat er rust gecreëerd moet worden in het proces met betrekking tot de benoeming van een kandidaat wethouder. Wij willen de leden van de PvdA Almelo graag bijpraten over de ontstane situatie en de gevolgen hiervan.

Deze ledenvergadering is op donderdag 2 jun 2016 in leescafé de Meridiaan, aan Het Baken 3. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.

Agenda:

1.       Opening
2.       Mededelingen
3.       Vaststellen agenda
4.       Verslag ALV 12 mei 2016
5.       Stand van zaken fractie
6.       Stand van zaken coalitie
7.       Stand van zaken bestuur
8.       Rondvraag
9.       Sluiting

verslag ALV12 mei 2016