2 mei 2017

1 mei viering

Op 1 mei viert de PvdA de Dag van de Arbeid. Ook in Almelo werd 1 mei gevierd.

De leden van 65 jaar en ouder kregen overdag een roos uitgereikt door een vrijwilliger van de PvdA.

’s Middags was er een gezellige bijeenkomst in de bieb waar enkele trouwe leden een PvdA speldje kregen uitgereikt. Dit jaar kwamen hiervoor vier leden in aanmerking. Wim Rodijk is 25 jaar lid. Hij kreeg de versierselen uit handen van voorzitter Herman Zwerink.
Mevrouw Parlevliet is vijftig jaar lid. Zij was fractievoorzitter van de PvdA in de jaren zeventig. Zij kreeg de versierselen tijdens de avondbijeenkomst opgespeld.
De heer en mevrouw Kiewiet zijn beiden vijftig jaar lid. Zij konden helaas niet aanwezig zijn en krijgen hun speldje op een later moment.

Ook nieuwe leden werden in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn er twaalf mensen lid geworden van de PvdA Almelo. Een van de nieuwe leden is Niek Berkelaar uit Aadorp. Hij werd tijdens de bijeenkomst officieel welkom geheten door voorzitter Herman Zwerink. Niek was de afgelopen periode al actief voor de PvdA en heeft zich onder meer ingezet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Anna Geerdink vertelde over haar jeugd in een echt PvdA-gezin. Raadslid Jaap Stapel praatte de aanwezigen bij over de actuele lokale politiek.

’s Avonds hield de PvdA een thema-avond rond het thema Werk. Helaas kon John Kerstens door ziekte niet aanwezig zijn, maar gelukkig kon Keklik Yucel hem vervangen. Na haar 1 mei toespraak gingen de aanwezigen aan de hand van stellingen in discussie over de actuele problematiek rond werk. Hierbij ging het onder andere om vrijwilligerswerk dat steeds vaker werk verdringt en de balans tussen mensen op weg helpen naar werk en de eigen verantwoordelijkheid.