2 mei 2016

1 mei viering PvdA Almelo

Voor de PvdA is 1 mei een belangrijke datum. Dan vieren we de Dag van de Arbeid. Ook in Almelo werd een 1 mei viering gehouden, met nieuwe leden, jubilarissen en de 1 mei rede.

Voorzitter Herman Zwerink begon de 1 mei viering met een moment voor Hennie Nijhuis. Hennie was als raadslid en actief PvdA’er een graag geziene gast bij de 1 mei viering. De afgelopen jaren was hij ook nauw betrokken bij de organisatie. We missen hem nu hij er niet meer bij is.

Jubilarissen

jubilarissen Hannie en Otto Snel

Jubilarissen Hannie en Otto Snel

Tijdens de 1 mei viering worden traditioneel de jubilarissen gehuldigd. We hebben bij de PvdA Almelo twee leden die vanaf het eerste uur PvdA lid zijn; ze zijn zeventig jaar lid van de PvdA. Mevrouw Höften-Edens en mevrouw Hilbrink-Harmsen ontvangen hiervoor een bijzondere speld. Omdat ze beiden niet fit genoeg waren om de 1 mei viering bij te wonen, zal de uitreiking van de speld op een ander moment plaatsvinden.

Hannie Snel en Otto Snel waren gezamenlijk 100 jaar lid van de PvdA; zij zijn beiden 50 jaar lid. Hiervoor ontvingen ze een speld.

Jubilaris dhr Lindeboom

Jubilaris dhr Lindeboom

Ook was er een speld voor de heer Lindeboom en mevrouw Wetering.

Jubilaris mw. Wetering

Jubilaris mw. Wetering

Zij zijn beiden 25 jaar lid van de PvdA. De heer Vredeveld is ook 25 jaar lid, maar kon er niet bij zijn. Hij krijgt op een ander moment zijn speld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mei rede

Jorien Geerdink, secretaris van het afdelingsbestuur en fractievolger, sprak dit jaar de 1 mei rede uit. In haar toespraak verbond ze de historie van 1 mei met haar eigen geschiedenis in de zorg, en keek ze naar de huidige arbeidsomstandigheden in de zorg. “De PvdA heeft veel betekend voor de positie van een werknemer.

Jorien Geerdink spreekt de 1 mei rede uit

Jorien Geerdink spreekt de 1 mei rede uit

En op papier lijkt alles goed geregeld te zijn en zijn werknemers goed beschermd. In de praktijk is het anders, en dat is wat mij betreft een reden om te kijken of die regelingen nog voldoen. Of dat er een andere manier van toezicht op goed werkgeverschap nodig is, toezicht waarin je ook als flexibele kracht je stem mag laten horen zonder te vrezen voor je baan. De lokale politiek kan daar volgens mij een bijdrage aan leveren.” U kunt haar hele toespraak hier lezen:  1 mei 2016 Jorien Geerdink

Toekomst en actualiteit

Nieuwe leden worden welkom geheten

Nieuwe leden worden welkom geheten

Na een muzikaal intermezzo door Kaliber Kunstenschool werd de blik verder op de toekomst gericht. Herman Zwerink heette twee nieuwe leden welkom bij de PvdA. Het afgelopen jaar zijn er vijf nieuwe leden bij de PvdA Almelo gekomen, niet iedereen kon er op 1 mei bij zijn.

Fractievoorzitter Willem Loupatty over de actualiteit in de fractie

Fractievoorzitter Willem Loupatty over de actualiteit in de fractie

 

 

 

 

 

 

 

Fractievoorzitter Willem Loupatty praatte de aanwezigen bij over de actualiteiten binnen de fractie.

Na het slotwoord van vice-voorzitter Chris Harmsen kon er nog even gezellig worden nagepraat met een drankje.