Door op 6 mei 2015

Bijdrage PvdA in kerntakendiscussie

Zoals u reeds eerder op de site heeft gelezen bestond de eerste ronde in de kerntakendiscussie uit een schriftelijke bijdrage van iedere fractie. Een week later (23 april) volgde een politiek beraad waarin de raadsleden onderling haar standpunten konden uitwisselen en konden reageren op elkaar. Het college was enkel aanwezig als toehoorder. De bijdrage van Lieneke Bolhuis leest u hier: kerntakendiscussie Lieneke Bolhuis 24 april