27 maart 2016

Debatbijeenkomst referendum Oekraïne

Op woensdag 6 april mogen we stemmen voor het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met de Oekraïne. Groen Links en PvdA Almelo organiseren samen met Bibliotheek Almelo een debat over de voor- en tegen argumenten van het referendum. U bent van harte welkom op vrijdag 1 april om 16.30 uur in de bibliotheek in Almelo.

Een team van jonge Oekraïners geeft die middag een presentatie met een boeiende mix van persoonlijke verhalen, hun land en audiovisuele communicatie waarbij het publiek wordt betrokken. Zij willen hiermee mensen stimuleren om te gaan stemmen en willen helpen een weloverwogen mening te vormen. Belangrijk is dat iedereen verder kan denken dan ‘voor of tegen’, maar dat mensen ook nadenken over de toekomst van Europa en hun eigen plaats daarin.
De belangrijkste thema’s die aan de orde komen zijn:
•    Relevante en feitelijke informatie en argumenten over inhoud en doel van het
associatieverdrag;
•    Achtergronden, beweegredenen en toekomstverwachtingen die hier een rol spelen;
•    Europa als ideaal?
Na afloop is er tijd voor vragen, gesprek en discussie. Naast de discussie is er een kleine expositie met verdiepende informatie. Voor meer informatie: www.voorenverder.nl of bekijk dit you-tube filmpje.

De bijeenkomst wordt gehouden op 1 april van 16.30 tot 17.30 uur in leescafé de Meridiaan van de bibliotheek in Almelo. De toegang is gratis.