Door op 7 maart 2014

Een goed tafelgesprek … beneden in De Kolk

Vrijdagavond. Etenstijd. Aan de keukentafel deskundigen en politici die met elkaar praten over de invoering van de nieuwe Wmo in 2015. Er omheen belangstellenden en belanghebbenden die zich intensief mengen in het gesprek. Samen geven ze de aanwezige politici – huidige en nieuwe PvdA’ers – een rugzak vol adviezen mee. Gevuld met nuttige do’s en don’ts. “Waak voor het hokjes-denken, te snel grijpen naar structuuroplossingen, voor bedrijfsmatige managementmodellen. Hoewel het vijf voor 12 is: neem geen overhaaste beslissingen en houd dure adviesbureaus op afstand. Hou het simpel, blijf dichtbij de burger  …  en luister naar de ander. In goed luisteren ligt de sleutel voor de oplossing, aan welke tafel het ook begint.”

In dit keukentafelgesprek werd 2 uur lang geluisterd en respectvol gediscussieerd. Mede dankzij de inbreng van ervaringsdeskundigen. Zoals Eef en Marisca, die als cliënten opriepen tot het praten met i.p.v. over hen. De professionals waren het er dan ook over eens dat een gesprek over de inrichting van de nieuwe Wmo zinloos is als we de burgers die het betreft, cliënten en andere hulpvragers, op afstand zetten. Want de letterlijke Wmo-stress die zij ervaren omdat ze zich zorgen maken over wat hen te wachten staat, is altijd veel wezenlijker dan de stress die gemeente en organisaties op dit moment hebben. Van de zijde van de gemeente werd

Anja Timmer die afsloot met een samenvatting van de eyeopeners van het gesprek, wees op de zachte landing in Almelo van de nieuwe wet. Alle lopende contracten komen per 1 januari 2015 niet opeens te vervallen. 2015 is een overgangsjaar, omdat mensen die zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig hebben niet tussen wal en schip mogen raken.

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????????????? ????????

Met dank aan:

–         Maaike Kreeft, locatie coördinator J.P. van den Bent Stichting

–          Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland

–          Theo Zijlstra, voorzitter Wmo-adviesraad

–          Dick Ekkel, regiomanager Mee Twente

–          Ragonda Kaizer, ervaringsdeskundige coach partnerberaden RIBW Overijssel

–          Anja Timmer, lijsttrekker PvdA Almelo

–          Otwin van Dijk, lid Tweede Kamerfractie PvdA

en alle andere aanwezigen