3 december 2014

Gedenkboek Herman Höften Lezing uitgereikt aan ere-voorzitster mevrouw Höften

hh lezing 1Mevrouw Höften-Edens heeft onlangs het boek ontvangen dat is samengesteld naar aanleiding van de zesde Herman Höften Lezing. Mevrouw Höften is ere-voorzitster van de werkgroep Herman Höften Lezing en ontvangt jaarlijks het boek dat wordt gemaakt bij elke lezing. Op 27 januari 2014 was vice-premier Lodewijk Asscher te gast en zoals gebruikelijk wordt in boekvorm deze avond nog eens even na beleefd. Met meerdere foto’s van diverse makers, met als hoofdmoot die van  Jan Bril, heeft de werkgroep dit exemplaar samengesteld waarin ook de totale toespraak van Lodewijk Asscher is opgenomen.
asscherBert Kuiper (voorzitter van de werkgroep) is onlangs naar Den Haag afgereisd om een exemplaar van dit gedenkboek persoonlijk aan Lodewijk Asscher te overhandigen en met hem nog even na te praten over deze unieke avond waar weer heel veel publiek op af kwam.

De zesde Herman Höften Lezing alweer waarin de vice-premier in een krachtige toespraak aangaf waar het aan schort met de mogelijkheden tot het verkrijgen van werk in Nederland en waar hij, en passant,  ook nog even inging op de wijze van onderwijs en hoe ook daarin verbeteringen zijn aan te brengen.
Voorgangers van Lodewijk Asscher waren in 2009 Diederik Samsom, in 2010 Agnes Jongerius, in 2011 Job Cohen, in 2012 Ahmed Marcouch en vorig jaar Felix Rottenberg.

Een zeer geslaagde avond waarna het niet moeilijk was een prachtig en overzichtelijk boek samen te stellen.

hh lezing 2
Een boek waarvan we graag een exemplaar ter inzage aan onze leden aanbieden. Het is beschikbaar bij de secretaris van de werkgroep, Hendry Bosch, te bereiken onder nummer 0546-810028 of via de mail hendrybosch2@gmail.com. U kunt het boek dan tien dagen vrijblijvend bij hem ophalen en het daarna weer inleveren voor de volgende belangstellende. De toespraak van Lodewijk Asscher staat er helemaal in afgedrukt en het is interessant nog eens rustig na te lezen wat hij die avond van de 27e januari allemaal heeft gezegd.
U bent van harte uitgenodigd.

hh lezing 3
Werkgroep Herman Höften Lezing;
Bert Kuiper, Hendry Bosch, Arjan de Vries, Michael Reuvekamp en Marja van Pluur.