Huisuitzettingen: traumatisch voor kinderen!

3 mei 2018

Het Links Blok – ‘4 over rood’ worden we in diverse media al genoemd – heeft vandaag B&W schriftelijke vragen gesteld over huisuitzettingen in het algemeen en een op handen zijnde uitzetting die gepland staat op 7 mei in het bijzonder. Bij die uitzetting zijn 3 kinderen betrokken, de jongste 5 jaar. Wij hebben het college verzocht de uitzetting op te schorten totdat de raad gesproken heeft over huisuitzettingen. Dit tegen de achtergrond van de harde lijn die de burgemeester voorstaat. De harde aanpak zou nog wel harder moeten volgens de ‘Powerburgemeester’ (een benaming in de media die de burgemeester “prima vindt”).  De 4 linkse fracties staan een genuanceerder beleid voor en hebben daarom bijgaande brief gestuurd aan het college:

Huisuitzettingen_Schriftelijke vragen_verzoek opschorting (3 mei 2018)