Links Blok leidt zoet in na het zuur

19 juli 2018

Na het zuur kwam dan gisteren het zoet in de raad. Het Links Blok (die naam verdient een betere opvolger … help mee!) organiseerde een Politiek Beraad over ons alternatief programma “Zo kan het ook!”. Via pitches hebben we aandacht gevraagd bij de coalitiepartijen voor sociale en groene aanvullingen op het coalitieakkoord. Ook maatschappelijke organisaties als de Fietsersbond, IVN en de Cosbo brachten punten in om mee te nemen in de begrotingsvoorstellen. De toon van het beraad was constructief, de bereidheid om met elkaar inhoud te geven aan de programma’s klonk aan coalitie- én oppositiekant. Het wijd verspreide chagrijn over het vicevoorzitterschap van een week eerder droeg zo misschien toch positief bij aan de wil om samen de schouders eronder te zetten. Nu kijken hoe deze herfst dit voornemen in daden (gedeelde beleidskeuzes) wordt omgezet.

In onze pitch kozen wij voor de jeugdzorg: 180717.Bijdrage PB_Zo kan het ook (jeugdzorg_PvdA)