Door op 2 mei 2013

Luc Schuur richting kabinet: “Ontzie Twente, ontzie Almelo!”

Tijdens de 1 Mei-viering in Almelo heeft de fractie bij monde van fractievoorzitter Luc Schuur er bij de aanwezige PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma krachtig op aangedrongen enkele kabinetsmaatregelen nog eens in heroverweging te nemen. De regio Twente, nog net geen krimpregio, die met man en macht probeert dat te voorkomen, wordt daarbij niet bepaald geholpen door de op handen zijnde ingrepen van het kabinet. Duizenden arbeidsplaatsen staan op het spel. Het met sluiting bedreigde Huis van Bewaring De Karelskamp en hetzelfde lot voor het Belastingkantoor treffen Almelo in het bijzonder.  

De 1 Mei-viering die in Bibliotheek plaatsvond was georganiseerd door de PvdA Almelo in samenwerking met de Almelose afdeling van FNV Bondgenoten. In zijn inleiding refereerde Luc Schuur aan de traditie en betekenis van de Dag van de Arbeid voor de arbeidersbeweging. Ook Jetta Klijnsma onderstreepte in haar toespraak het belang van georganiseerde belangenbehartiging. Een sterke vakbeweging kan veel betekenen, van het afsluiten en naleven van Cao’s tot het onlangs gesloten sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en regering.

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en mensen in de bouw die hun baan al verloren hebben of dreigen te verliezen door oneerlijke concurrentie (werkers uit lage loonlanden), die last hebben van teveel flex en weinig zekerheid, kunnen rekenen op de steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegen de bezuinigingsstroom in hebben Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma kunnen bedingen dat er extra geld wordt uitgetrokken voor inspectie die deze oneerlijke concurrentie moet tegengaan.

Natuurlijk werd de actuele steen op de maag van de PvdA, de kwestie van de strafbaarstelling van illegaliteit (mensen zonder geldige verblijfsdocumenten), aan de orde gesteld tijdens het vraaggesprek dat volgde. Jetta Klijnsma vindt het niet meer dan logisch, ja zelfs natuurlijk, dat een sociaaldemocratische partij als de PvdA zich in meerderheid uitspreekt tegen die strafbaarstelling. Iedereen, de 38 leden van de Tweede Kamerfractie niet uitgezonderd, is ongelukkig met deze zware steen in het regeerakkoord.  Ze is blij met de ledenraadpleging die binnenkort volgt om het interne debat en de bijbehorende nuancering voort te zetten. Maar ze vraagt ook om geduld en vertrouwen om de eigen politici de ruimte te geven de wetgeving die in de maak is te beïnvloeden.

voorzitter, wethouder en staatssecretaris

voorzitter, wethouder en staatssecretaris

vz Willem Loupatty overhandigt bloemen

vz Willem Loupatty overhandigt bloemen

fractievoorzitter Luc Schuur roept het kabinet op Twente te ontzien

fractievoorzitter Luc Schuur roept het kabinet op Twente te ontzien

Jetta gaat in op de illegalenproblematiek

Jetta gaat in op de illegalenproblematiek

Jetta Klijnsma

Jetta Klijnsma

Hannie Snel stelt de strafbaarstelling van illegaliteit aan de orde

Hannie Snel stelt de strafbaarstelling van illegaliteit aan de orde

Raadslid Marjolein Wessels komt op voor de met sluiting bedreigde Karelskamp

Raadslid Marjolein Wessels komt op voor de met sluiting bedreigde Karelskamp

FNV bestuurder Rustenberg

FNV bestuurder Rustenberg

Partijleider en fractievoorzitter Luc Schuur houdt zijn 1 Mei-toespraak

Partijleider en fractievoorzitter Luc Schuur houdt zijn 1 Mei-toespraak

voorzitter Willem Loupatty heet iedereen welkom

voorzitter Willem Loupatty heet iedereen welkom