Door op 15 maart 2014

Nog 1 x 16 kramen op de Koornmarkt?

Met nog 4 dagen voor de boeg ging de campagneploeg van de PvdA weer graag in gesprek met belangstellenden die de verkiezingskraam bezochten. De inhoudelijke toon was zinvol, soms scherp, maar altijd nuttig voor de bezoekers en ons als sociaaldemocratische partij! Of het een voorbode is voor een overzichtelijker raad dan nu het geval is laat ik in het midden; uit reacties valt in elk geval op te maken dat behalve de politieke inhoud, mensen geen voordeel zien in 16 partijen in de raad.  En graag bereid zijn dat in hun stemgedrag  te laten meewegen. Aan u de vraag of ze gelijk hebben in hun vrees voor teveel 1-pitters in de raad die onmogelijk alle beleidsgebieden kunnen bestrijken, maar wel straks meebeslissen over de toekomstbestendigheid van Almelo!

Stem voor een sterke sociaaldemocratische fractie in de gemeenteraad. Stem Lijst 1. Stem PvdA.

140315.Flyeren_centrum (800x601)

140315.Flyeren_centrum1 (800x601)140315.Flyeren_centrum4 (601x800)