9 februari 2015

Ouderen Netwerk PvdA

De Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid is omgezet in het ONP: Ouderen Netwerk PvdA. 

Ook al kent de PvdA geen doelgroepenbeleid meer, het ONP wil toch een platform bieden aan de oudere PvdA leden. Het doel is om een kritisch geluid te laten horen en om mee te praten, te discussiëren over het beleid van de partij en de fracties. Hoewel het ONP zich voornamelijk zal richten op de oudere partijleden, staat het een ieder vrij zich aan te sluiten bij het Ouderen Netwerk en vanuit de eigen belevingswereld mee te denken en voorstellen te doen.

Zie voor informatie : www.ouderennetwerk.pvda.nl.

Aanmelden kan per mail : ouderennetwerk@pvda.nl

 

Bert Kuiper lid coördinatiegroep ONP