Door Privé: Jaap Stapel op 3 mei 2014

PvdA Almelo wil aanpak topsalarissen XL Businesspark

PvdA Almelo reageert verontwaardigd op berichtgeving over de salarissen van medewerkers van het XL Businesspark. De directeur zou 160.000 euro per jaar verdienen voor een werkweek van maximaal 20 uur. De PvdA Almelo vindt dit ontoelaatbaar en vraagt het college om maatregelen.

Het XL Businesspark is het regionaal bedrijventerrein dat wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen een aantal Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel. Nu blijkt dat de directeur van dit openbaar lichaam 160.000 euro verdient voor maximaal 20 uur per week, en een medewerker 100.000 euro voor gemiddeld 12 uur in de week.
De PvdA Almelo vindt dat de grens daarmee fors wordt overschreden. PvdA-raadslid Jaap Stapel: “In de afgelopen jaren is er een brede discussie gevoerd over salarissen voor medewerkers in de publieke sector. De PvdA vindt dit soort hoge salarissen voor mensen die werken in dienst van de samenleving ontoelaatbaar, zeker in tijden van toenemende werkloosheid en forse bezuinigingen. Dit is sinds 2013 ook bij wet verboden. Wij willen dat het college zo snel mogelijk maatregelen neemt om de topsalarissen bij het XL Businespark aan banden te leggen.”
Stapel heeft daarover vragen gesteld aan het Almelose college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt de PvdA dat het de betrokkenen zou sieren om zelf, gelet op de economisch moeilijke tijden, een gebaar te maken en in gesprek te gaan over de hoogte van hun salaris.

Privé: Jaap Stapel

Privé: Jaap Stapel

Functie: Raadslid, penningmeester Portefeuille: Financiën, Grondzaken, Eigendom en bezit, Verbonden partijen, Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Netwerkstad en regio, Duurzaamheid en milieu, Participatiewet. Wijken: Aalderinkshoek, Kerkelanden, Bolkshoek, Paradijs, Kollenveld E-mail: j.stapel@raad.almelo.nl Jaap is naast zijn raadslidmaatschap actief als toezichthouder bij de Stichting Rijnbrink, waaronder de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Biblio Service Gelderland

Meer over Privé: Jaap Stapel