Door op 22 april 2013

PvdA Almelo zoekt kandidaat-raadsleden en -wethouders

De kandidaatstellingstermijn is geopend!!!!

In maart 2014 vindt de verkiezing plaats van de nieuwe gemeenteraad van Almelo. De PvdA wil in de periode 2014-2018 het verschil maken voor een sterk en sociaal Almelo. Onze voorlopig vastgestelde speerpunten zijn Werkgelegenheid (Iedereen telt in Almelo), Woonlasten (Fatsoenlijk wonen en zorgen in Almelo) en de Binnenstad (Beleven doe je in Almelo).

Kandidaatstelling

Ben jij iemand met een overtuigend PvdA-profiel en politieke ambities, en wil jij als raadslid je nek uitsteken om in teamverband (fractie) en als portefeuillehouder, te vechten voor een sterk en sociaal Almelo? Of geldt voor jou hetzelfde maar heb je bestuurlijke ambities omdat je denkt dé sterke kandidaat-wethouder te zijn voor de PvdA in een toekomstig college van B&W? Oriënteer je dan in het uitgebreide profiel, check of je in aanmerking komt en stuur vervolgens je aansprekende kandidatuur (motivatiebrief en CV) naar secretariaatpvda@gmail.com.

Het profiel kun je opvragen via dit mailadres of downloaden: klik hier

>>Profielschets+Vacaturetekst PvdA Volksvertegenwoordiger GR14 (17 april 2013)<<

>>Profielschets+Vacaturetekst PvdA Wethouder GR14 (17 april 2013)<<

De kandidaatstellingsperiode sluit op 3 september, 12.00 uur.