23 februari 2016

PvdA vraagt naar eigen bijdrage

Uit onderzoek blijkt dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een aantal mensen een onoverkomelijk probleem is. Dit leidt ertoe dat mensen afzien van zorg en ondersteuning. Ook zou de informatie over de eigen bijdrage vooraf onvoldoende zijn. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en stelt het college daarom vragen.
De fractie wil van het college weten hoe inwoners van de gemeente Almelo worden geïnformeerd over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen. Ook wil de PvdA weten of er signalen zijn dat mensen door de invoering van de eigen bijdrage afzien van zorg en ondersteuning en of er hierdoor in Almelo mensen geen zorg krijgen, terwijl dit wel nodig is.