16 juli 2017

Schriftelijke vragen inzet Klijnsma-middelen 2017

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft de fractie zich hard gemaakt voor de correcte inzet van de Klijnsma-middelen (extra geld voor kinderen in armoede) in 2018. Uit een raadsbrief blijkt dat het college dit geld in 2017 wel wil wegsluizen naar de algemene middelen. Reden voor schriftelijke vragen.

“In de raadsbrief wordt gesproken over een bedrag van 75.000 euro dat Almelo extra kan inzetten. Volgens ons is het totale bedrag dat naar Almelo komt voor armoedebestrijding onder kinderen veel groter”, vertelt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “Wij willen van het college weten hoeveel er precies naar Almelo komt en waar dat geld naar toe gaat. Het kan niet zo zijn dat het geld van arme kinderen wordt gebruikt om gaten te dichten in de Almelose begroting. Ik kan me er ontzettend kwaad over maken dat dit geld nu weer niet op de goede plek terecht lijkt te komen.”

Wanneer het geld niet wordt ingezet voor extra inzet op armoedebestrijding onder kinderen schendt de gemeente bovendien een afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Maar nog belangrijker, de gemeente schendt een afspraak met Almelose kinderen die in armoede leven. Ik vind het onbestaanbaar dat dit gebeurt.” De PvdA heeft schriftelijke vragen opgesteld samen met de fracties van LAS en GroenLinks.

“In de raadsbrief verwijst het college naar de politieke beraden rond het minimabeleid, waaruit het college opmaakt dat herziening van het minimabeleid een brede wens is van de raad. Met de inzet van de Klijnsma-middelen neemt het college hier een voorschot op”, legt Marjolein uit. “Wij willen het college verwijzen naar een andere brede wens van de raad: twee dagen na het verschijnen van de raadsbrief is bij de behandeling van de Perspectiefnota het amendement Klijnsma-middelen aangenomen. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de gemeenteraad wil dat de middelen worden ingezet volgens de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG. Het lijkt ons verstandig dat het college rekening houdt met deze brede wens, en de middelen ook in 2017 inzet waarvoor ze bedoeld zijn.”

 

Lees hier onze schriftelijke vragen: Vragen inzet Klijnsmamiddelen 2017