12 april 2016

Themabijeenkomst over de wijkcentra in Almelo

Het college is vorig jaar een onderzoek gestart naar de functie en de inzet van de wijkcentra in Almelo. Dit onderzoek zal naar alle waarschijnlijkheid in juli 2016 klaar zijn en aan de raad worden voorgelegd. Om ons standpunt hierin te bepalen vinden wij het belangrijk om eerst met de inwoners van Almelo in gesprek te gaan over dit onderwerp. 

Bestuur en fractie van PvdA Almelo nodigen u dan ook uit om mee te komen praten over de toekomst van de wijkcentra in Almelo op 21 april 2016 om 20.00 uur in wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51, 7608 KH Almelo.

image001